Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Pühast Vaimust juhitud olemise õppimine (katkendid)," raamatust Jumala plaani järgimine, autor Kenneth E. Hagin:Praktilisi tähelepanekuid Jumala salajasoleva plaani väljapalumisel

Väga tähtis on õppida ootama Isanda ees ja palvetada välja Jumala salajasolev plaan meie elu jaoks. Üks viis selle tegemiseks on palvetada teistes keeltes.

Piibel ütleb, et kui me palvetame keeltes, siis me palvetame Jumalale saladusi: “Sest kes keeltega räägib, ei kõnele inimestele, vaid Jumalale; sest keegi ei saa temast aru, vaimust ta ju räägib saladusi” (1. Ko. 14:2). Moffatt’i tõlge ütleb, et me palvetame “jumalikke saladusi Vaimus”.

Paljud halvad asjad, mis meiega sünnivad – või head asjad, mis oleksid pidanud sündima, aga ei sündinud – on selle tagajärg, et me ei ole minevikus välja palvetanud Jumala plaani. Mõistad, Jumal on meie jaoks tulevikus kavandanud palju asju, mis me Vaimus palvetades ette välja palvetame. (Me võime Vaimus palvetada nii keeltes kui ka oma emakeeles, kui me palvetame Püha Vaimu võidmisega.)

Tegelikult on see, mis sinu elus praegu toimub, on see siis hea või halb, selle tulemus, mis sa möödanikus oled või ei ole välja palvetanud. Ja see, mis su elus tulevikus sünnib, on sinu praeguse palveelu tulemus.

Aeg-ajalt juhib Püha Vaim sind palvetama teatud asjade pärast, mis puudutavad Tema plaani sinu elu jaoks. Sul on siis Püha Vaimu võidmine palvetada. Aga kui sa ignoreerid Püha Vaimu märguandeid ja oled igapäevaelu asjadega liigselt hõivatud, lahkub see võidmine ja sa ei ole isegi kindel, kas sa seda üldse kogesid. Kui sa jätkad Püha Vaimu märguannete ignoreerimist, kurvastad sa Püha Vaimu ja Ta ei tülita sind enam selles küsimuses.

Seepärast otsusta alati olla tundlik nende Püha Vaimu õrnade märguannete suhtes. Võta aega, et oodata palves ja Sõnas Isandat, leidmaks Ta juhtimine ja suund oma elu jaoks. Oota piisavalt kaua Tema ees, kuni su mõistus vaikib ja ei ole enam aktiivne. Oota piisavalt kaua palves, kuni kõik su füüsilised meeled ja tunded on võetud vangi, nii et nad enam ei valitse sind. Siis oled sa valmis oma vaimu kuulma.

Kui sa veedad aega Jumala ligiolus, siis vaigistab ka Isanda teenimine kiituse ja ülistusega su mõistust ja tugevdab su vaimu. Seepärast aitab sind su vaimu arendamisel suuresti see, kui sa veedad palju aega Isandat teenides.

Mida tähendab Isanda teenimine? See tähendab püsimist Tema ligiolus, Ta armastamist ja ülistamist kõige selle eest, mis Ta on ja mis Ta sulle on teinud. See tähendab juua Ta aust ja väest ja lasta Tal küllastada kogu oma olemus.

Isanda teenimine aitab sind ka Tema käest kuulmisel. Näiteks on Apostlite teod 13:2 öeldud: “KUI NEED [Antiohhia koguduse prohvetid ja õpetajad] ISANDAT TEENISID ja paastusid, ÜTLES PÜHA VAIM...” (Ap. teod 13:2). Kui sa ülistad Isandat, lood sa sellise atmosfääri, kus Püha Vaim saab su südame vastu rääkida.

Kui sa veedad aega Isandat lihtsalt armastades ja ülistades, siis on palju lihtsam vaigistada oma mõistust ja tundeid ning keskenduda Jeesusele.

Nii et kui sa tahad kogeda Isandaga lähedast osadust ja kuulda, mida Ta sulle ütleb, siis veeda palju aega Teda teenides.

Mõistuse ja ihu vaigistamine võib võtta aega. Seepärast ütleb Pühakiri: “OLGE TASA ja teadke, et mina olen Jumal...” (Laul 46:11, KJV)

Võta aega, et lasta oma ihul vaikseks jääda. Lase oma mõistusel vaikida. Lase oma emotsioonidel raugeda, kuni ei avaldu enam ükski emotsioon, mis annaks su mõtetele värvi. Kui su mõistus ja ihu on tasa, siis kuula sügaval oma kõige sisemas olemuses, mida Püha Vaim sulle ütleb. Kuigi vahel võib su mõistus olla otsekui udu sees, valgustab Isand su vaimu ja annab sulle vajaliku juhtimise.

Ära luba endale vaimselt laisaks muutumist ega jäta kuulmata, mida Isand sulle su vaimus ütleb. Kui sa muutud vaimselt tuimaks, võid sa lõpuks hakata järgima omaenda hingelisi tahtmisi, mõeldes kogu aeg, et järgid Jumala plaani enda jaoks.

Sa pead õppima vahet tegema oma hingelistel mõtetel ning soovidel ning Isanda juhtimisel oma vaimus. Et seda teha, peab sul olema Sõnas tugev alus, sest Sõna on ainus asi, mis suudab hingel ja vaimul vahet teha (He. 4:12).

Sõna tundmine aitab sul ka õppida ära tundma Saatana häält. Kurat püüab su petmiseks rääkida su mõistusele kavalaid valesid (Jh. 8:44; Ilm. 12:9).

Ent pea meeles, et Jumal räägib su vaimu vastu ja see, mis Ta sulle ütleb, on alati kooskõlas Ta Sõnaga. Seepärast katsu oma juhtimine alati Piibli valguses läbi. Jumal ei juhi sind mitte kunagi vastuolus Sõna põhimõtetega.

Uuri ka oma motiive selle sammu suhtes, mida kavatsed astuda. Küsi endalt: Miks tahan ma seda teha? Kas ma tahan seda teha omaenda iseka kasu pärast või sellepärast, et keegi teine seda teeb? Kas see on miski, mida mu hingelik loomus teha tahab või miski, mida Jumal tahab, et ma teeksin?

Vahel tuleb sul nendele küsimustele vastamiseks jääda Jumala ligiollu üsnagi pikaks ajaks. Sa ei saa seda alati ühe palvekorraga ära teha.

Vahel on vaja pikki ootamisaegu Isanda ees palves, et puhastada oma motiivid ja vastavalt Sõnale panna paika asjade tähtsusjärjekord, et sa võiksid vahet teha oma hinge valjude nõudmiste ja vaimu hääle vahel.

Aga kui sa jääd oma sees piisavalt vaikseks ja kui sa mediteerid Jumala Sõna üle ja palvetad Vaimus küllalt kaua, lähed sa sügavamale Vaimu ning oled võimeline vahet tegema oma hinge ja vaimse inimese vahel. Sa oled võimeline eristama omaenda soove ja igatsusi sellest, mida Jumal tahab, et sa teeksid.

Siis tõuseb sügavalt sinu seest esile suund ja juhtimine. Ja sa saad öelda veendunult: “Nüüd ma tean, mida teha! See on Isanda valik. Möödanikus juhtisid mu enda tunded ja mu enda inimisiksus mind valesti. Aga nüüd olen ma kuulnud Isanda käest oma vaimus. Ja kui ka terve maailm seisaks minu vastu ja ütleks, et see ei ole nii, tean ma, mida Jumal tahab, et ma teeksin!”

Ja kui sa kuuletud Jumala tahtele ja järgid Ta plaani, siis naudid sa õnnistusi, mis Ta sinu jaoks valmis on pannud.

On tõsi, et omaenda vaimu teenimine – oma vaimu pidev toitmine Jumala Sõna üle mediteerimise ja Isandaga osaduses olemisega – on kõige tähtsam asi, millega sa võid oma vaimu arendada, et teha kindlaks Jumala tahe oma elu jaoks. Ainult siis võid sa elada külluses, mis Jumal on sinu jaoks valmis pannud.

Paljud kristlased panevad sellega mööda, et jäävad hingelisse ja füüsilisse sfääri. Unustades, et vaimne sfäär on juur, vars ja pinnas, kust kõik muu välja kasvab, lasevad nad end oma mõistusest ja tunnetest üles kütta. Ja nad jooksevad sinna-tänna, otsides kedagi, kes annaks neile mõistuslikku, inimlikku nõu.

Aga kui nad vaid peatuksid, jääksid oma sees vaikseks ja oleksid Isandaga osaduses, hakkaksid nad kuulma, kuidas Ta nende südame vastu räägib. Nende vaimust voolaks rahu ja rahulolu nende mõistusesse ja tunnetesse. Kõik nende kahtlevad küsimused vaibuksid ja muutuksid olematuks ja isegi nende ihu reageeriks rõõmu ja tervisega.

Mõni võib öelda: “Noh, ma olen kaua aega palvetanud, aga ei ole veel midagi kuulnud.” Ära siis tee enne midagi, kuni sa kuuled. Jätka Isanda otsimist Sõnas ja palves.

Keegi teine võib öelda: “Ma annan Jumalale ainult nii palju aega, et mulle vastata. Kui Ta seda ei tee, pean ma talitama nii, nagu ise õigeks pean.” Ei, nii see ei toimi. Sa ei saa Jumalale oma tähtaegu esitada. Kui sa püüad, siis lähed kindlasti vales suunas. Sa pead ootama Isanda ees usus, et Ta vastab sulle omal ajal ja omal viisil.

Kui sa tahad olla Pühast Vaimust juhitud, siis ole alati valmis reageerima Ta juhtimisele, isegi kui see ei ole kooskõlas su inimliku mõtlemise, ootuste või igatsustega. Ära takista oma võimet ära tunda Ta juhtimist vale mõtlemise või isekate ambitsioonidega. Ole õpetatav ja avatud südamega kõige suhtes, mida Isand sulle öelda võib. Ja kui sa seda teed, õpetab Ta sulle oma teid ja juhib sind oma plaani su elu jaoks.

Omaenda elus otsustasin ma kaua aega tagasi alati kohe reageerida Püha Vaimu juhtimisele. Ja läbi aastate andis Jumal mulle alati vastuse, kui ma võtsin aega, et otsida Isanda käest Sõnas ja palves juhtimist. Püha Vaim tunnistas ühes minu vaimuga Jumala plaanist ja ma teadsin enda sees, et olen saanud antud asjas Jumala käest juhtnöörid. Ma teadsin seda paremini, kui ma tean omaenda nime.

Sina võid Püha Vaimu käest juhtimise saamisel kogeda sama edu. Aga ma tahan rõhutada seda tõsiasja: Jumala tahte tundmine ja Jumala tahtes käimine sõltub su palveelust ja Sõnale rajatud olemisest.

Mida rohkem aega veedad sa Isanda ees Sõnas ja palves oodates, seda kindlam oled sa selles, milline samm järgmisena astuda. See, mis ei ole Jumalast su elus, kukub Jumala ligiolus vähehaaval ära.

Sa jõuad paika, kus sind enam ei tülita need koormad ja patud, mis sind minevikus komistama panid. Ja sa leiad, et oled võimeline käima Isa selgelt määratletud tahtes.

Kui sa praktiseerid Jumala varjuloleva plaani väljapalvetamist oma elu jaoks vastavalt Sõnale, viib Isand sind palve alal sügavamale kui kunagi varem.

Ma ei räägi mingist müstilisest sfäärist, kus sa hõljud nagu pilv taevas ja oled liiga vaimne, et sinust maa peal midagi kasu oleks. Ma räägin sellest, et sa õpid rõõmu tundma palju lähedasemast suhtlustasandist Isandaga. Jumala Vaimu asjad muutuvad sulle palju reaalsemaks kui see füüsiline maailm su ümber.

Nii peaks see olema iga usklikuga. Vaimus käimine peaks Jumala lapse jaoks olema normaalne. Uskliku jaoks peaks Pühast Vaimust juhitud olemine ja usus käimine olema sama loomulik, kui on kalale meres ujumine ja lindudele taevas lendamine.

Mõistad, sa võid nii täpselt häälestuda Pühale Vaimule, kes elab sinu sees, et sa tead igas eluolukorras täpselt, mida Ta sulle ütleb, kui sa otsid Temalt juhtimist ja suunamist. Sa arendad Jumalaga töise vahekorra.

Mida ma töise vahekorra all mõtlen? Ma mõtlen seda, et sa saad oma Taevase Isaga nii lähedaseks, et Temaga kõigest rääkimine muutub sama loomulikuks nagu räägiks laps oma maise isaga. Sa ei tee ühtegi olulist otsust enne Tema käest küsimata ja Tema ei tee midagi, mis sinusse puutub, sulle sellest enne rääkimata.

Oma usuelu jooksul olen ma arendanud Isandaga sedalaadi lähedast töist suhet. Olen hoidnud end Jumala tahtele pühendununa, olgu see siis milline tahes. Aga ma olen end alati tundnud vabana temaga rääkides, nii nagu poeg räägiks oma isaga.

Näiteks mõnedes asjades, mis ei olnud nii olulise tähtsusega, olen ma küsinud Isandalt: “Kui Sinul selle vastu midagi ei ole, siis kas ma võiksin teha nii?” Ja Isand ütles mulle: “Minugipoolest. Ma ei mõelnud seda just mitte päris nii, aga kui sina seda selliselt teha tahad, siis olgu pealegi.”

Teiselt poolt on olnud aegu, mil Isand ütles mulle: “Ei, ära palu, et sa võiksid seda teha. See ei oleks parim.” Nii usaldasin ma Tema tarkust ja kuuletusin Talle.

Sul võib olla Isandaga lähedane suhe, kui sa püsid Sõnas, jääd püsivaks palves ja püsid kuulekas Püha Vaimu juhtimisele. Jumal tahab, et sa arendaksid oma vaimu, võimaks rõõmu tunda lähedasest osadusest Temaga. Ja kui sa ootad palves Tema ligiolus, selles kalli osaduse pühas paigas, siis heidad sa Vaimus aeg-ajalt pilgu ka Tema plaanile sinu jaoks, kui Ta näitab sulle tulevasi asju (Jh. 16:13).

Ära lase Saatanal nurjata Jumala plaani enda jaoks!

Kui sa veedad aega Isanda ligiolus, siis sa mitte üksnes ei sisene uude dimensiooni Temaga osaduses olemises, vaid sa saad ka parema arusaamise oma meelevallast ja väest Jeesuse nimes, et peatada Saatana strateegiad oma elus.³ See on äärmiselt tähtis, sest Saatan teeb oma parima, et nurjata Jumala eesmärkide täitumine su elu jaoks.

Kas Isand on rääkinud sulle oma Sõna ja oma Vaimu läbi sellest plaanist, mis Tal sinu jaoks on? Võib-olla oled sa oodanud ja oodanud, et see, mis Ta su südames on rääkinud, täituks, aga midagi ei ole sündinud. Sa pead otsima Isandat ja kindlaks tegema, kas tagajärgede puudumine ei ole mitte põhjustatud Saatana strateegiatest sinu vastu. Kui asi on nii, pead sa kõnetama oma mäge – ükspuha mis probleem või olukord see siis on, mida Saatan sinu vastu kasutab – ja käskima tal Jeesuse võimsal nimel eest ära minna (Mk. 11:23).

Mõistad, me peame palves sageli võitlema vaimseid lahinguid, kui me seisame Sõna alusel oma positsioonil vaenlase vastu, kes tahab takistada Jumala plaanil meie elus täituda. Ma ei räägi siin hingelisest või füüsilisest lahingust. Ma räägin Jeesuse nimel pimeduse vaimsetele jõududele vastu seismisest, kui me võitleme head usuvõitlust Jumala Sõna läbi (Ef. 6:12; 1. Ti. 6:12).

Kui me kasutame oma Jumalast antud meelevalda Jeesuse nimes, siis me paneme maksma selle võidu kuradi üle, mille Jeesus meile juba ristil ostis (Kl. 2:15; He. 2:14). Sellisest sõjapidamisest rääkis Paulus 1. kirjas Timoteosele.


1 TIMOTEOSELE 1:18

18 Selle käsu ma panen su südamele, mu poeg Timoteos, vastavalt varemaile sinu kohta käivaile ennustustele, et sa nende varal VÕITLEKSID ÕILSAT VÕITLUST.


Minu teenistuses on olnud aegu, mil tundus, et kõik põrgudeemonid on minu vastu kampa löönud, et takistada mul järgimast Jumala plaani mu elu jaoks. Näiteks tundus viie esimese kuu jooksul, kui ma lahkusin oma viimasest kogudusest ja läksin rändteenistusse, et mul tuli vastamisi seista suurema hulga deemonitega kui eelmise viieteistkümne aasta jooksul kokku.

Ükspuha, kuhu ma pöördusin, kogesin ma rõhumist ja vaenlase vastuseisu. Kurat püüdis mind eemal hoida teenistuspaigast, mis Jumal oli minu jaoks kavandanud, aga ma võitsin oma Jeesuses Kristuses asuva meelevalla vankumatu kasutamise läbi palves. Mõistad, Piibel nimetab seda heaks usuvõitluseks, sest vahel me peame vankumatult ja sihikindlalt asuma oma positsioonile vaenlase vastu (Ef. 6:11-18).

Sa võid oma elus samamoodi teha. Näiteks, kui masenduse või rõhumise vaim on põhjustanud su vaimu loiduse ja ebaselge mõistuse, pead sa Jeesuse nimel käskima vaenlasel lõpetada oma tegevus sinu vastu.

Murra Saatana vägi kõikide oma elualade üle. Seisa Jumala Sõna ja Jeesuse võimsa nimega kindlalt vaenlase strateegiatele vastu.

Pea samal ajal kinni oma usu tunnistamisest, et Jumala eesmärgid võidavad su elus. Hakka ütlema: “Isand on mulle öelnud ja seepärast sünnib see Jeesuse nimel!”

Kui sa käid selles meelevallasfääris Jeesuses Kristuses, siis ei ole ükski inimene, ükski vaenlane, ükski deemon ega ükski olukord võimeline seisma sinu ja Jumala eesmärgi täitumise vahel sinu elu jaoks. Ja kui sa otsustad arendada oma vaimu ja alati järgida Püha Vaimu juhtimist, käid sa üha suuremal ja suuremal määral võidus ja koged Jumala plaani täiust enda jaoks.

Olen rääkinud erinevatest viisidest, kuidas Püha Vaim võib sind juhtida ja mõnedest piibellikest põhimõtetest, mille järgi toimimine aitab sul edukalt järgida Püha Vaimu juhtimist. Aga pea meeles, et vaimsed asjad vajavad harjutamist, nii nagu ajalikud asjadki.

Nii et ära kiirusta ja ära lase end heidutada, kui sa üleöö ei kasva suureks ega saavuta nendes asjades vaimset küpsust. Sa ei arenenud ka hingeliselt ega füüsiliselt üleöö. Ega ju?

Sa ei läinud ühel nädalal esimesse klassi, et lõpetada järgmisel nädalal keskkool. Sa ei saanud täiskasvanuks üleöö. Samamoodi võtab ka su vaimne areng aega.

Nii et otsi endiselt usinalt Isandalt juhtimist ja suunda oma elule. Ära unusta kasutamast oma Jumalast antud meelevalda Jeesuses Kristuses, et peatada Saatana katsed nurjata Jumala plaan su elu jaoks. Ja mis kõige tähtsam, veeda palju aega Jumala ligiolus, mediteerides Ta Sõna üle, ülistades Teda ja palvetades Vaimus.

Ära lase ennast häirida, kui sa mõnikord mööda paned. Kasva vaimselt edasi ja arenda oma vaimu. Keeldu käimast oma inimliku mõistuse järgi ja palu, et Isand teeks oma mõtted sinu mõteteks. Kui sa oled juurdunud ja rajatud Sõnale ja võtad aega oma vaimu kuulamiseks, siis tõotab Piibel, et sa õpid olema Pühast Vaimust juhitud!

  COPYRIGHT © 2009 .