Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Puhastav tuli," raamatust Võit kõrbes. Tugevaks kasvamine põuastel aegadel, autor John Bevere:K A H E K S A S P E A T Ü K K

Puhastav tuli

Jumal tõstab üles inimeste põlvkonna, kes toovad esile Tema au, mitte endi oma …

Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed! Ja äkitselt tuleb oma templi juurde Isand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete! Vaata, ta tuleb, ütleb vägede Jehoova! Aga kes suudab taluda tema tulekupäeva? Ja kes jääb püsima tema ilmudes? Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu vanutajate leelis! Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat: siis toovad nad Jehoovale õige ohvrianni! Malakia 3:1–3

Jumal tõstab üles inimeste põlvkonna, kes toovad esile Tema au, mitte endi oma – inimesed, kes on tehtud Tema näo järgi ja kes käivad Tema loomuses.

Aga suures majas ei ole mitte ainult kuld- ja hõbe-, vaid ka puuastjaid ja saviastjaid, ja muist on väärikamaks ja muist halvemaks tarvitamiseks. Kui keegi nüüd iseennast neist puhastab, saab ta astjaks väärikama tarvituse jaoks ja on pühitsetud ning tarvilik oma isandale, kõlvuline igaks heaks teoks. [rõhuasetus lisatud] 2 Timoteosele 2:20–21

Pane tähele, et on olemas kahte tüüpi astjaid, nii väärikamaks kui ka väärituks tarvitamiseks. Kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud kui ‘vääritu’, on atimia, mis tähendab ka häbitut, põlastusväärset, viletsat. Kreekakeelne sõna ‘väärika’ jaoks on time, mida on defineeritud kui kallis, väärtuslik. Jumal ütleb: “Ja kui sa lahutad väärtusliku tühisest, siis sa oled otsekui minu suu!” [rõhuasetus lisatud] (Jeremija 15:19) Kuidas lahutatakse “väärtuslik” “tühisest”? Puhastamise abil (vaata 2 Timoteosele 2:21 siinsamas). Puhastamise definitsioon on ‘põhjalikult puhtaks tegema’ või ‘ebapuhtusest vabastama’.

Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat: siis toovad nad Jehoovale õige ohvrianni! [rõhuasetus lisatud] Malakia 3:3

“Leevi pojad” on “kuningliku preesterkonna” (1 Peetruse 2:9) ettetähendus, mis on kogudus. Kuna Jumal võrdleb selle preesterkonna puhastamist kulla ja hõbeda puhastamisprotsessiga, siis on oluline mõista kullale ja hõbedale iseloomulikke omadusi ja seda, kuidas neid puhastatakse. Me käsitleme ainult kulda, sest hõbeda ja kulla puhastamisprotsess on sarnane.
Kullal on kaunis kollane värv ja kerge metallisära. Seda esineb looduses laialdaselt, aga alati väikestes kogustes ja kulda leidub harva puhtal kujul. Puhtal kujul on kuld pehme, kergesti painduv ning vaba roostest või teistest ainetest. Kui kulda segatakse teiste metallidega (vask, raud, nikkel jne), muutub ta kõvemaks, vähem painduvaks ja kergemini korrodeeruvaks. Seda segu nimetatakse sulamiks. Mida suurem on vase, raua, nikli jms protsent, seda kõvemaks muutub kuld. Vastupidi, mida väiksem on sulamiprotsent, seda pehmem ja paindlikum ta on.
Me näeme otsekohe paralleeli: puhas süda on Jumala ees nagu puhas kuld. Puhas süda on pehme, õrn ja paindlik.

Sellepärast nõnda nagu Püha Vaim ütleb: “Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südameid, nõnda nagu sündis nurina ajal … vaid manitsege üksteist iga päev, niikaua kui veel öeldakse “täna”, et ükski teie seast ei paaduks patu pettusest! [rõhuasetus lisatud] Heebrealastele 3:7–13

Patt on juurde lisatud aine, mis muudab meie puhta kulla sulamiks, tehes meie südame kõvaks. Kui puudub õrnus, kaob meie tundlikkus ja see takistab meie võimet kuulda Ta häält. Kahjuks on paljude seis koguduses selline – neil on jumalakartuse vorm, aga puudub õrn süda. Nende südamed ei põle enam Jeesuse järgi. See hõõguvtuline armastus Jumala vastu on asendunud külma enesearmastusega, mis otsib ainult omaenda naudinguid, mugavust ja kasu. Oletades, et jumalakartus on vahend isikliku kasu saavutamiseks (1 Timoteosele 6:5), otsivad nad ainult tõotusest tulenevat kasu ja välistavad Tõotaja enda. PETETUNA rahuldavad nad ennast maailmaga, lootes saada ka taevasse!

Puhas ja laitmatu jumalateenistus Jumala ja Isa ees on see: … hoida ennast maailmast reostamatuna. [rõhuasetus lisatud]
Jakoobuse 1:27

Jeesus tuleb järele kogudusele, mis on puhas, ilma laigu, kortsu või muu sellesarnaseta (Efeslastele 5:27), kogudusele, mille südant maailmasüsteem ei ole reostanud.
Veel üks kulla iseloomulikke jooni on ta vastupanuvõime roostele või korrosioonile. Kuigi teised metallid tuhmuvad atmosfäärimuutuste tõttu, ei tuhmista need protsessid puhast kulda. Messing (vase ja tsingi kollane sulam), kuigi ta meenutab kulda, ei käitu nagu kuld. Messing tuhmub kergesti. Tal on kulla välimus, aga tal puuduvad selle iseloomulikud jooned. Mida kõrgem on võõraste ainete protsent kullas, seda vastuvõtlikum on ta korrosioonile ja riknemisele.
Käesoleval ajal on maailmasüsteem imbunud kogudusse. Selle kultuur on tunginud meie keskele ja tänu sellele me tuhmume. Ameerikas on koguduse väärtused ilmalikkusest reostatud. Paljud on tundetud ega mõista vajadust puhastuse jaoks.
Malakia 3:3 näitab, kuidas Jeesus puhastab oma koguduse maailma mõjudest, nii nagu selitaja puhastab kulda. Selitusprotsessis jahvatatakse kuld pulbriks ja segatakse seejärel räbusti nimelise ainega. Siis pannakse mõlemad ahju ja sulatatakse väga tugeva tule käes. Räbusti tõmbab lisametallid enda külge ja tõuseb pinnale. Kuld (mis on raskem) jääb põhja. Lisandid ehk räbu (nagu vask, raud ja tsink koos räbustiga) kõrvaldatakse seejärel. Vaata nüüd tähelepanelikult, kuidas Jumal selitab:

Ma pööran su vastu oma käe ja puhastan su räbu otsekui leelisega ning eraldan sinust kõik tina! Siis ma annan sulle taas kohtumõistjaid [juhte] nagu muistegi, ja nõuandjaid [kristlasi], nagu oli ennegi! Seejärele hüütakse sind õigluse linnaks, ustavaks linnaks! [rõhuasetus ja sulgudes olevad sõnad lisatud]Jesaja 1:25–26

Mis on see tuli, mida Ta kasutab meie puhastamiseks? Vastus leidub järgmises kirjakohas:

Sellest te väga rõõmutsete, kuigi te nüüd vajaduse korral pisut kurvastute mõnesugustes kiusatustes, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kallihinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse, ja oleks teile kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel… [rõhuasetus lisatud]1 Peetruse 1:6–7

Jumala tuli puhastamiseks on katsumused ja viletsused. Nende kuumus eraldab meie ebapuhtuse Jumala loomusest meie elus.
Järjekordne kulla iseloomulik joon on see, et kõige puhtamal kujul on ta läbipaistev (mida defineeritakse kui võimet vaadata läbi nagu klaasist). “… ja linna tänav selgest kullast otsekui läbipaistev klaas” [rõhuasetus lisatud] (Ilmutuse 21:21). Kui sind tulised läbikatsumised on puhastanud, muutud sa läbipaistvaks! Läbipaistev riist ei too enesele au, vaid austab seda, mida ta sisaldab. Ta ei ole takistuseks ja on peaaegu tähelepanematu. Kui me oleme kord puhtaks saanud, näeb maailm jälle Jeesust.
Jesajas on seda mõtet rohkem laiendatud:

Vaata, ma olen sind sulatanud, ometi mitte hõbedaks; ma olen sind proovinud viletsuse ahjus! Iseenese pärast, iseenese pärast ma teen seda, sest muidu ju teotatakse minu nime [Ta nime ei häbistata enam patu ja rikutuse pärast Ta omade keskel]! Oma au ma teisele ei anna! [See saab olema Tema au ja mitte riista oma.] [rõhuasetus ja sulgudes olevad sõnad lisatud] Jesaja 48:10–11

Tuli või sulatusahi on viletsus, mitte tegelik füüsiline tuli kui seesugune, millega puhastatakse hõbedat. See selgitab Ta sõnu: “ometi mitte hõbedaks”. Meie katsumused on see suur kuumus, mis eraldab väärtusliku tühisest.
1985. aasta detsembris näitas Isand mulle, et Ta hakkab puhastama mu elu. Ma olin nii elevil sellest, et ütlesin oma naisele: “Jumal eemaldab mu ebapuhtuse.” Ma rääkisin talle kõikidest nendest soovimatutest asjadest, mis Jumal kõrvaldab. Järgmised kolm kuud ei sündinud midagi. Tegelikult läksid asjad halvemaks. Läksin Isanda ette ja küsisin: “Miks muutuvad mu halvad harjumused hullemaks, mitte paremaks?” Ta vastas: “Poeg, ma ütlesin sulle, et ma puhastan sind. Sa oled seda püüdnud oma jõuga teha. Nüüd teen ma seda omal viisil.”
Aastaid on inimesed püüdnud oma pühadust enda võimekuse abil täiuslikuks teha. Terveid uskkondi on sündinud meie kasutute puhtusepüüete tagajärjel. Me ei ole teinud midagi muud, kui pannud ennast käsumeelsuse orjusesse. Pühadus on Jumala armu töö, mitte väline liha piirang. Jumal annab alandlikule armu, mitte uhkele. Uhke inimene mõtleb, et ta võib saada pühaks ilma Jumala abita, järgides reegleid ja ettekirjutusi. Alandlik inimene teab, et ta ei suuda seda ja toetub Isanda armule ja jõule. Seetõttu otsib ta suhet Isandaga, teades, et üksnes suhte läbi saab ta jõudu, pidamaks oma südamele kirjutatud käske.
Tuues taas oma elu näiteks, siis niipea, kui Jumal ütles, et Ta on alustanud puhastusprotsessi, me hakkasime läbi minema väga suurtest katsumustest – sellistest, mida ma kunagi varem ei olnud kohanud. Ja nende keskel olles tundus, et Jumal on nii kaugel (kõrb). Esile kerkisid varem varjus olnud iseloomuvead. Ma olin nendega, kes seisid mulle kõige lähemal, ebaviisakas ja karm. Mu perekond ja sõbrad vältisid mind.
Hüüdsin Isanda poole: “Kust kõik see viha tuleb? Varem ei olnud seda!” Isand vastas: “Poeg, kui kulda puhastatakse, pannakse see tulle ja tuli teeb selle vedelaks. Siis hakkab mustus pinnale kerkima.” Seejärel esitas Ta mulle küsimuse, mis muutis mu elu: “Kas sa suudad näha kullas ebapuhtust enne selle tulle panemist?” Ma vastasin: “Ei.” Ta ütles: “Aga see ei tähenda, et seda seal ei ole.” Ta ütles: “Kui ma tegin oma tule sulle alla, tõusis see ebapuhtus esile; kuigi see oli sinu eest varjatud, oli see mulle nähtav. Nii et nüüd on valik sinu käes – su reaktsioon sellele, mis on paljastatud, otsustab su tuleviku. Sa võid jääda vihaseks ja süüdistada oma olukorras naist, sõpru, pastorit või inimesi, kellega sa koos töötad või sa võid näha seda sellena, mis see on ja parandada meelt ja paluda andeks ning ma võtan oma kulbi ja eemaldan selle ebapuhtuse su elust.”
Jumal ei kõrvalda seda meie tahte vastaselt. Sellepärast ütles Paulus 2 Timoteosele 2:21: “… iseennast … puhastab”. Kui sa tahad õigustada (see tähendab, leida ettekäändeid) ja hoida kinni nendest vigadest, mis sind tagasi hoiavad, siis Jumal ei sunni sind nendest lahti laskma. Puhastamine on pidev, jätkuv ja sageli valulik protsess, aga teades, kui kasulik see on, ma tervitan seda. Jeesus ütleb: “Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat” (Matteuse 5:8). Taavet, kelle süda igatses Jumala järele, hüüdis: “Eksimused – kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks [puhasta mind – KJV]!” (Laulud 19:13).
Me loeme Õpetussõnades 25:3: “Taeva kõrgus, maa sügavus ja kuningate süda on uurimatud!” Ära mõtle ainult “rahvaste kuningatele”, kui sa seda loed. Ta räägib kristlastest. Ilmutuse 1:6 ütleb: “… ja on meid teinud kuningriigiks [kuningateks – KJV], preestreiks Jumalale ja oma Isale …” Jeesus on teinud meid kuningateks Jumalale ja oma Isale. Järelikult ütleb Jumal Õpetussõnades 25:3, et meie südamed on uurimatud. Aga sellele eelnev salm ütleb, et kuningate au on asja uurida. Kuidas me uurime oma südant, kui ta on uurimatu? Vastus: ME UURIME OMA SÜDANT puhastamisega. Sest Ta jätkab kahes järgmises salmis: “Eralda räbu hõbedast, siis tuleb sellest riist hõbesepa käes! Eemalda õel kuninga eest, siis kinnitub ta aujärg õigluses!” [rõhuasetus lisatud] (Õpetussõnad 25:4–5)
Süda on uurimatu, ent Jumal kasutab katsumuste tuld, et tuua esile see, mis on varjatud, täpselt nii, nagu sulatusahi toob esile peidetud räbu kullas või hõbedas. Jeesus manitseb kogudust: “Ma annan sulle nõu osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada, ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi …” [rõhuasetus lisatud] (Ilmutuse 3:18).
Olgu see meie hüüdeks. Kui me palume, et Jumal puhastaks meie südamed, siis kõrvaldab Ta selle ebapuhtuse, mis meie silmade eest on varjul. Jumal teab meie peidetuimaid mõtteid ja kavatsusi, kuigi meie neid ei tea.
Tunne ära, millisel vaimsel ajal sa elad. Kui tulised katsumused tabavad, siis ära vihastu, vaid otsi nende eesmärki. Uuri oma südant ja lase Jumalal kõrvaldada väärtuslik tühisest. Pea meeles, puhastamine tugevdab seda, mis juba on hea ja puhastab või kõrvaldab selle, mis nõrgestab või rüvetab. Tervita Ta puhastust, et sinust saaks auastja, võimeline ilmutama Ta au.  COPYRIGHT © 2009 .