Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Õigsuse and," raamatust Õigsuse jõud, autor Kenneth Copeland:Õigsuse and


Sest kui ühe inimese pattulangemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õigsuse anni täiuse, valitsema elus selle ühe, Jeesuse Kristuse läbi. Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse läbi paljud on saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese sõnakuulelikkuse läbi paljud õigeks (Ro. 5:17,19).

Jällegi oleme kuulnud jutlustatavat: Ei ole kedagi, kes oleks õige, ei ühtainustki... See on salm kirjast Roomlastele, 3. peatükist, ent me ei saa seda kirja lugeda vaid osaliselt, me peame seda tervikuna võtma. Rooma kirja kolmes esimeses peatükis kirjutab apostel Paulus Püha Vaimu läbi väga tõsise süüdistuse inimese vastu tema loomulikus seisundis - et ei ole kedagi, kes oleks õige - mis on absoluutne tõde! Ent (nagu me eelpool arutasime) Paulus jätkab, selgitamaks, et meie õigsus ei tulene mitte käsust või meie käitumisest. See tuleb ainult usu läbi Jeesusesse Kristusesse kõikidele, kes usuvad.

Me lugesime Roomlastele 5:17, et ühe inimese pattulangemise läbi - Aadama reetmise läbi - valitses maailmas surm. Saatanast sai inimkonna isand ja kõik, mida inimene tegi, oli reageeringuks hirmule surma, õnnetuste ja läbikukkumise ees. Tead sa kedagi, kes oleks elanud kaks- või kolmsada aastat lihtsalt seetõttu, et tema ümber ei hiilinud piisavalt palju surma? Muidugi mitte! Maailmas on külluslikult surma, ent see kirjakoht jätkub: Kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õigsuse anni täiuse, valitsema elus selle ühe, Jeesuse Kristuse läbi. Kiitus Jumalale! Jeesus ostis õigsuse tasuta anni, mis on palju elavam, palju reaalsem ja palju külluslikum kui surm. Elu Jeesuses Kristuses on hajutanud surmahirmu. Nagu ka apostel Paulus kirjutab: Surm, kus on sinu astel? (1.Ko. 15:55). Õigsuse jõud võidab täielikult patu ja surma väe, nii nagu vägev lõke veepiisa. Meil on Jumala õigsusena Jeesuses Kristuses rohkem väge oma elu üle kui Saatanal oli siis, kui me patus olime.

Laiendatud Piibel ütleb: Kui palju kindlamini need, kes võtavad vastu [Jumala] ülevoolava armu (teenimatu soosingu) ja õigsuse tasuta anni... valitsevad kuningatena elus läbi Ühe, Jeesuse Kristuse, Messia, Võitu. Kui sa teed Jeesuse oma elu Isandaks, saad sa armu külluse ja õigsuse anni omanikuks, mis võimaldab sul valitseda elus kui kuningas! Sa oled siis positsioonil, millelt võid valitseda oma elu ja sind ümbritsevate olukordade üle nii, nagu kuningas valitseb oma kuningriigi üle.

Usklik peab õppima sõltuma oma õigsuse tasuta annist. Ta peab õppima sellele toetuma. See on üks esimesi asju, mis ma Jumala Sõnast leidsin. Saatan ütles mulle, et mul pole mingit õigust terveks saada. Ta ütles, et mul pole mingit õigust saada Püha Vaimuga täidetud ja et kindlasti pole mul õigust teenida teisi inimesi nende vajadustes. Noh, kui ma end parajasti veidi patusena tundsin, olin ma temaga nõus. Tegelikult ma ei mõistnud, et kõike seda räägib mulle Saatan, ma arvasin, et need on mu oma mõtted. Siis nägin ma Sõnast, et mul on õigus kõikidele nendele asjadele lihtsalt sellepärast, et Jeesus mulle selle andis ja ma nägin, et mind on tehtud Jumala õigsuseks.

Kas sa mõistad, mida tegelikult tähendab “tehtud Jumala õigsuseks”? Sa pead selle üle mõtlema, nägemaks selle täit reaalsust. Kuninga laps või pärija omab samu õigusi kui kuningas ise, sest ta on osa kuningast. Ta on kuningast sündinud ja järelikult on tal samad seaduslikud õigused ja privileegid. Nagu apostel Paulus kirjutas, et kuigi pärija võib olla päris laps ja alles õpetatav, on ta ometi maa kuningas ja omab valitsemiseks vajalikku meelevalda.

Piibel ütleb, et kui sa sündisid uuesti, said sa luuks Tema luust. Sul on õigused ja privileegid, kuna sa oled Jumala Vaimust sündinud. Jumal on taastekitatud sinu sees! Need õigused on sinu omad, sest Naatsareti Jeesus maksis hinna patuprobleemi eest ja lasi sinul uuesti sündida.

Aadam sündis Jumalast. Kui sa loed 1.Moosese raamatut, näed sa, et Jumal lõi kõigepealt keha ja siis puhus sellesse eluõhku (1.Mo. 2:7). Seni, kuni Jumal talle sissepuhumise läbi elu ei olnud andnud, oli keha täiesti elutu. Aadam sai oma elu Jumala seest ja põhimõtteliselt toimub sama ka uussünnis. Sa olid surnud pattudes ja üleastumistes, kuni Jumal lõi uueks sinu vaimu ja andis sulle oma elu. Kui sa võtsid vastu Jeesuse ohvri, siis Püha Vaim oli otsekui haudel sinu ihu üle ja sinu sees tuli esile uus vaimuelu, mida kunagi varem polnud eksisteerinud.

Kui sa avastad, kes sa oled Jeesuses, siis kogu su olemine - su tervis, su rahaasjad, su sotsiaalne elu - omandab uue tähenduse. Tormid su elus lakkavad, kui sa avaldad neile Jumala Sõna ja Püha Vaimu väega, mis asub sinu sees, survet. Sa pead valitsema nagu kuningas oma Isanda ja Päästja, Naatsareti Jeesuse Kristuse all! Halleluuja!

Jumal näeb sind nii. Ta ootab, et sa asuksid sulle õigusega kuuluvale kohale ja elaksid sedalaadi elu, kõrgemal kogu maailma kerjuslusest. Ta on andnud sulle kui usklikule Püha Vaimu kui sinu Trööstija ja Jeesuse Kristuse kui sinu Isanda ja Ülempreestri jõu ja väe, muutmaks rahvaid ja valitsusi kogu maailmas. Hakka Uut Testamenti tõsiselt võtma. Hakka seda uskuma ja selle järgi elama. Hakka tugevasti toetuma õigsusele, mille Jumal sulle armust on andnud. Siis sa mõistad, et kõik asjad on sinu kui uskliku jaoks võimalikud. Sa ütled siis: “Ilma Temata ei suuda ma midagi teha, kuid tänu Jumalale, mul on Jeesus ja Kristuse läbi suudan ma kõike, sest Tema teeb mind vägevaks.” Sa tunnistad siis jõust ja tugevusest, kuna Püha Vaim on vorminud su elu. Jumala uuestisündinud lapsena pead sa maailma silmis olema üliinimene, kuulutades Elu Sõna! Kui sa satud raskustesse, sa ei alistu - sa seisad vägevasti ja võidurõõmutsed nende üle. Sa lähed Jeesusega käsikäes läbi elutormide ja tuled neist võidukana välja! Jumal ei pane neid torme ja raskusi su teele - Ta viib su neist läbi ja toob su neist välja. Saatan pillub neid asju su teele ette, takistamaks sind Sõna järgi tegutsemast ja kasutamast oma õigsust Jeesuses Kristuses. Saatan teab, et need on uskliku käes ohtlikud vaimsed relvad ja püüab seepärast pidevalt takistada neid mõjumast.  COPYRIGHT © 2009 .