Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Sissejuhatus," raamatust Üks liha. Jumalik kirg: armastus, seks ja romantika abielus, autor Bob Yandian:Üks vägevamaid kristluse tunnistajaid tänapäeva maailmas on õnnelik ja viljakas abielu. Kristlaste abielud peaksid olema uskmatutele elav näide sellest, et Jeesus Kristus tervendab perekondi, ühendab abikaasasid, aitab neil võita pattu ja elada jumalakartlikult. Piibel ütleb, et teie olete „kiri ... kõigile inimestele tuttav ja loetav ...“ (2 Kr 3:2) ja sinu abielu on ümberkaudseile valdav osa sellest kirjast.

Kahjuks aga on kristlased võitnud kuulsust oma halbade abieludega. Paljud uskmatute abielud on õnnelikumad kui kristlaste abielud. Lahutuste protsent kirikutes on peaaegu sama kõrge kui maailmas ja tihtipeale on sinule fantastilise mulje jätnud perekonnas tõsised probleemid. Kristlaskond oskab suurepäraselt oma probleeme maskeerida. Tegelikult peaksid just kristlaste abielud olema kõige õnnelikumad. Kui kaks inimest on võtnud vastu Jeesuse ja järgivad Püha Vaimu, siis ei tohiks neil lahutuseks olla ühtegi põhjust. Vastupidi, nad peaksid suutma lahendada probleeme ja nende omavahelises suhtes peaks valitsema rahu ja rõõm.

Sest Jumala arm, mis toob pääste, on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime jumalakartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti praegusel maailmaajastul. (Tiituse 2:11–12, KJV)

Jumala arm toob pääste, mis tähendab tervenemist, vabanemist ja harmooniat igas eluvaldkonnas, k.a abielus. 12. salm ütleb, et Jumala arm on meie kasvataja. Tema arm õpetab meid elama nii, nagu Jeesus elas maa peal. Me kuulutame päästmatuile, et evangeelium võib üleloomulikult muuta nende elu, lahendada abieluprobleemid ja taastada perekonnad.

Enamik kristlastest abielupaare ei tea, et kristlik nõustamine, ühine Jumala Sõna lugemine ja koos palvetamine õpetaks neid, kuidas neil võiks olla edukas ja õnnelik abielusuhe. Nad loevad Tiituse 2:11–12 ja usuvad, et Jumala tõotused puudutavad üksnes igavest elu. Neile ei tule mõttessegi, et Jumala tõotused võiksid käia ka maise elu kõigi alade kohta.

Ma arvan, et kristlaste lahutused on tingitud peamiselt sellest, et nad tulevad kogudusse nõustamisele alles viimasel minutil. Kurat veenab neid, et nende probleemid on liiga erandlikud ja mured liiga piinlikud, et neid koguduses nõustajaga jagada. Ent Piiblit lugedes näeme, et pole olemas uusi või lahendamatuid probleeme ja piinlikud mured on koguduses rohkem levinud, kui enamik kristlasi arvab.

Saatan on seesama eile, täna ja igavesti. Samaks on jäänud ka abieluprobleemid. Ja samasuguseks on jäänud ka Jumala vastused neile probleemidele.

Kui abielupaar jätab kõik muu sinnapaika ja otsib Jumala ees oma probleemile lahendust, enne kui see neil üle pea kasvab, või läheb kristliku nõustaja juurde, kui konflikti lahendamine käib endal üle jõu, siis suudavad nad ületada oma erimeelsused ja peatada vaenlase enne, kui see võtab nende suhte üle võimust.

Hiljuti kuulsin ma vapustavat statistikat: igas kolmandas Ameerika perekonnas on üks partneritest vähemalt korra olnud varem abielus. Lapsed peavad valima, millise vanema juures nad pühad veedavad. Teises artiklis öeldi, et aastaks 2000 esineb vähem traditsioonilisi ja rohkem alternatiivseid peresid, mille all mõeldi homode ja lesbide perekondi.

Koguduse ülesandeks on hoida ülal Jumala Sõna lippu ja elada jumalakartlikult jumalakartmatus maailmas. Mind ei huvita, mida ütleb ühiskond või uus maailmakord või mõni asjatundja, sest Jumala Sõna õpetab, et perekond on ühiskonna alus. Mis iganes sünnib perekonnas, kandub üle ühiskonda. Veel enam, perekond on fundamentaalne organisatsioon, millele on ehitatud kohalik kogudus ja lõpptulemusena ülemaailmne Kogudus.

Minult küsitakse ühtelugu: „Milline on sinu koguduse visioon?“ Minu visioon on lihtne: ma tahan näha sihikindlaid ja usaldusväärseid kristlasi, kes on tulised Jumala asjades ja kaastundlikud üksteise suhtes. Miski ei pahanda mind rohkem kui kristlased, kes toovad Jumala ettekäändeks, et murda lubadusi, mitte maksta makse, elada ebamoraalselt ja mitte täita oma kohust pere ees.
Piibel ei ole nii ülivaimselt meelestatud, et see muutub maiselt ebapraktiliseks. Jumal on vaimne, aga samas ka praktiline. Tema tegutseb mõlemas sfääris ja sedasama peaksid tegema ka Tema lapsed. Mõned kristlased muutuvad nii praktiliseks, et nad on lihtsalt lihalikud. Teised jälle on nii vaimsed, et ei suuda normaalselt suhelda ega töökohal püsida.

Jumal tegutseb võrdselt nii vaimses kui füüsilises sfääris. Ühel päeval võib Jumala vägi sind vallutada ja viia Tema ligiollu, järgmisel päeval õpetab Ta sind tööl sooritama teatud ülesannet, isegi kõige lihtsamat.

Jumal ei räägi sulle ühel hetkel üht ja teisel hetkel risti vastupidist. Ta ei käi üles-alla. Ta on usaldusväärne. Tema Sõna on tõde ja Tema Vaim on ustav. Ma usun, et sellistena tahab Ta näha ka oma lapsi – tõemeelsete, ustavate ja usaldusväärsetena. Meie lubadus peaks olema teisipäeval sama kindel kui pühapäeval.

Minu suurim lootus ja unistus on näha Kristuse Ihu elamas oma igapäevast elu sellises aususes ja armastuses, et inimesed peatavad neid tänaval ja küsivad: „Mis on sinu saladus? Sinu pere on kogu aeg nii ustav, tugev ja õnnelik.“ See on suur tunnistus selles amoraalses, ebakindlas ja lootusetus maailmas!

Kristlased vastavad seepeale: „Jeesus Kristus on see, kes muutis meie elu. Kas ka sina tahaksid Teda tundma õppida?“ Kristlaste abielu ja perekonna hea käekäik on vägevaks tunnistuseks päästmata sugulastele, naabritele, kaastöölistele ja sõpradele.

Ma tänan Jumalat oma koguduse liikmete eest, kes võtavad vastu Jumala Sõna ja elavad selle järgi maailma ees. Ma näen, kuidas need inimesed, kes üksnes ei räägi oma usust, vaid ka käivad usuteed, kasvavad pidevalt stabiilsemaks ja on täis rõõmu.

Kui ma õpetasin koguduses abielust, nägin kõige raskemate olukordade lahenemist Jumala Sõna ja Tema Vaimu abil. Minu abieluteemaline kassetiseeria on olnud üks nõutumaid Ameerikas ja mujal maailmas. Minu palve on, et käesolev raamat jõuaks nii nende kristlike abielupaarideni, kes vajavad abi, kui ka nendeni, kellel läheb hästi, kuid kes sooviksid oma abielu muuta veelgi paremaks.

Täiesti piiramatu on see rõõm, nauding ja õnnistus, mida Jumal saab sulle anda abielu kaudu, kus sina ja su kaasa olete tõeliselt üks liha.


  COPYRIGHT © 2009 .