Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Mõttemängude mängimine," raamatust Iga uskliku võitlus. Mõistuse vastu sõdivate mõtterünnakute võitmine, autor Terry Law:Sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me mitte liha viisi järgi. Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla…
2 Korintlastele 10:3–5

Me oleme sõjas – mitte ainult terrorismi vastu, vaid ka oma isiklikus elus. Selles kirjakohas puudutab Paulus sõda, kus võitlevad kõik usklikud. Ta räägib meie kõikidega, sest me elame lihas siin maa peal. See kirjakoht käib meie kohta niikaua, kui me oleme siin. Aga pane tähele, et siin on öeldud: “… ei sõdi me mitte liha viisi järgi.” Teisisõnu ei ole meie sõda selline, mida me näeme oma füüsiliste silmadega. Me sõdime teises mõõtmes – vaimusfääris.
Relvad, mis Jumal meile selles sõjas võitlemiseks on andnud, ei ole mitte lihalikud või maised, vaid vaimsed. Nad on “vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi”. Kaks selle salmi peamist sõna on relvad ja kindlustused, aga me vaatame kõigepealt neljandat salmi.
Mis on kindlustused? Ma kirjeldan neid kui kurje vaimolendeid, kes töötavad vahetult koos kuradiga. Nad uurivad meid ja tunnevad meid paremini, kui me ise endid tunneme. Nad tegutsevad mõtete vahendusel. Nad on meiega sõjas ja meie oleme nendega sõjas. Üks kahest – kas võidavad nemad või võidame meie. Me peame otsustama, et meie võidame. Miks? Sellepärast, et meil on vägevad relvad, nagu ütleb Paulus, et neid maha kiskuda.
Me kulutame eluga toimetulemisele palju aega ja energiat. Me oleme omandanud enda kaitsmiseks viise, mis ei ole ilmtingimata tervislikud. Me oleme välja arendanud kaitsemehhanismid, mis hõlmavad ka meie mõtteelu. Mõned inimesed vabandavad pidevalt oma halva käitumise pärast. Teised on pidevalt enesessetõmbunud, sest nad kardavad hülgamist. Ja siis on need, kes keelduvad vastutusest, süüdistades teisi. Need kaitsemehhanismid on meie mõttemaailma kindlustused.
Kindlustus on nagu hoiak. Meid vangistab teatud mõttelaad. Me võime näiteks mõelda, et oleme inetud. Vaenlane soovitab sul peas korrata ühte ja sedasama mõtet tuhat korda. Ma olen inetu. Olles aastaid seda mõelnud, on sul nüüd kindlustus. See ei lähe üleöö minema. Siin pead sa oma relvi kasutama. Kui sul on tegemist harjumuspärase segaduses olemisega või sind vaevavad pidevad kahtlused või rahutus ja hirm, siis on sul tegemist kindlustusega.
Enne uuesti sündimist me programmeerisime neid lihalikke mõttemalle pidevalt oma mõttemaailma. Uuestisünni kogemusega ei kustu need mallid automaatselt ära. Kui me omandasime need aja jooksul, siis me peame neist ka aja jooksul võõrduma, kasutades oma relvi. Käesolev raamat räägib mõttemaailma ümberprogrammeerimisest, et me mõtleksime nii, nagu Jeesus. Ent luba mul taas sind hoiatada – see võtab aega. Sa pead otsustama järjekindlalt oma vaimseid relvi kasutada.
Mida tähendab kindlustuste mahakiskumine?
Efeslastele 6:12 ütleb Paulus meile: “Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga.” See tähendab, et sinu probleemiks ei ole inimesed. Kuigi inimesed võivad sulle probleeme tekitada, ei ole nemad tegelikuks probleemiks. Probleemiks on vaimud, kes tegutsevad inimeste taga ja sellega me peamegi õppima tegelema. Me peame õppima, kuidas neid kindlustusi maha kiskuda.
Kuidas kindlustused toimivad? Nad tulevad meie vastu mõtetes. Kindlustused, mis me oma elus maha peame kiskuma, on mõttemallid, mis vaenlane on meie mõttemaailma ehitanud või püüab meie mõttemaailma ehitada. Ta pommitab meid päeval ja öösel negatiivsete mõtetega ja valedega, mis on määratud hävitama meie vaimset elu.

Konfliktipiirkond

Kui keegi ütleb meie kohta midagi negatiivset, võib see tohutult mõjutada meie mõtteelu. Vaenlane, Saatan, võib panna meie mõttemaailma mõtte, millest me kinni haarame. Kas sa oled kunagi mõtelnud: “Ma ei kõlba, ma kukun kogu aeg läbi,” või “Ma ei tea, kas minust saab ka kunagi tõeliselt hea kristlane”? Need on mõtted, mis vaenlane on külvanud. On terveid religioone ja poliitilisi ideoloogiaid, mis rajanevad mõttesüsteemidel – näiteks islam ja kommunism.
Saatan on mõttesüsteemide ekspert. Ta kasutab neid Pühakirja usaldatavuse ümberlükkamisel. Aga tänu Jumalale, et meid ei ole jäetud vaenlase võimusesse. 2. Korintlastele 10:4 räägib Paulus kindlustuste mahakiskumisest ja viiendas salmis ütleb ta meile, kuidas nendega ümber käia:

… hävitades kõik mõistuse targutused. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla …

Kõige tavalisem viis, kuidas vaimne maailm mõjutab füüsilist maailma, on inimeste mõtteprotsesside kaudu. Kui Jumal tahab maailmas midagi teha, räägib Ta oma laste vaimu vastu. Kui kurat tahab maailmas midagi teha, räägib ta inimeste kujutluste ja mõtete kaudu. Seda on oluline mõista, kuna meie mõtetel on potentsiaalselt suur vägi. Õpetussõnad 23:7 (KJV) väljendab seda nii: “Nagu ta [inimene] oma südames mõtleb, selline ta on.”
Kui sa tahad saada teada, kuidas Saatan sinu elus tegutseb, siis ära otsi kusagilt universumi kaugustest olendit, kel üks jalg sõraga ja teine kabjaga. Kontrolli hoopis, mis toimub su enda kahe kõrva vahel, sest see on konfliktipiirkond. Ta ründab su elu mõtete kaudu. Nende kaudu on tal sulle juurdepääs.
Evangeeliumi hea sõnum seisneb selles, et meil on usklikena võit kuradi üle, kuna Kristus võitis ta Kolgatal. Kui me sünnime uuesti, siis me oleme Kristuses. Ta riisus Saatanalt tolle väe, seepärast ainus viis, kuidas Saatan saab meid võita, on see, kui me võtame vastu ta pettuse ja valed. See tähendab, et me võime ta võita, võttes iga mõtte ja kujutluse vangi Kristuse sõnakuulelikkuse alla.
The Message Bible väljendab seda nii: “Me kasutame oma vägevaid Jumala tööriistu [meie relvi], et purustada väärastunud filosoofiaid, rebida maha tõkkeid, mis on püstitatud Jumala tõe vastu, sobitades kõik jõude olevad mõtted ja tunded ja impulsid Kristusest vormitud elu struktuuri.”

Patu alus

Ma nimetan kuradipoolset mõtete kasutamist, et meid võita, mõtterünnakuks või mõttesüsteemideks. Ta paljastas oma toimimisviisi kohe alguses, Eedeni aias. Ta teeb tänapäeval ikka veel sedasama.

Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Jehoova Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele: “Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?”
“Te ei sure kummatigi mitte, vaid Jumal teab, et mil päeval te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja!”
1 Moosese 3:1, 4–5

Saatan ütles Eevale neli sõna, mis said patu aluseks tervele inimkonnale: “Kas Jumal on öelnud?” Patt algas mõttest, mille kurat külvas Eeva südamesse. Ta ahvatles Eevat kahtlema selles, mida Jumal oli öelnud ja kui Eeva hakkas uskuma Saatana kahtlusesõnu, sündis patt. Ta sõi koos oma abikaasa Aadamaga keelatud vilja.
Tegelikult on Jumala Sõnas kahtlemine alati patu juureks. Vaenlane sisendab sinusse täiesti ootamatult mõtte, mis on Jumala Sõnaga vastuolus. See tuleb välgukiirusel, hetkel, mil sa ei ole selleks valmis ja paneb sind kahtlema selles, mida sa usud. Kui neid mõtteid ei lükata ümber ega võeta vangi Kristuse sõnakuulelikkuse alla, mis tähendab seda, et sa taas viid oma mõtlemise kooskõlla Jumala Sõnaga – võivad nendest saada kindlustused.

Kindlustused linnade üle

Pilguheit linna varasemasse ajalukku toob sageli esile selle, millised vaimsed jõud selles linnas veel tänapäevalgi tegutsevad. Piibellik näide selle kohta leidub Taanieli raamatus 10:20. See salm räägib Pärsia vürstist, kurjast vaimsest kindlustusest, mis esindas seda vaenulikku suurriiki ja mis püüdis takistada vastust Taanieli palvele. Lubage ma esitan teile tänapäevase näite oma isiklikust kogemusest.
Palju aastaid tagasi reisisin ma Living Soundiga, oma muusikagrupiga ringi Rootsis ja me evangeliseerisime Stockholmi linnas. Meid oli suur hulk inimesi ja ei leidunud piisavalt kodusid, kus me oleksime saanud peatuda, seetõttu majutasid sponsorid meid äärelinnas asuva Noorte Kristlike Meeste Ühingu ruumidesse. Ma ei teadnud, et see piirkond linnas oli prostitutsioonipesa.
Läksin sellel esimesel õhtul magama, nii nagu ikka ja magasin rahulikult mõnda aega. Ärkasin äkki umbes kell kolm hommikul üles ja mul olid kõige grotesksemad, seksuaalselt perverssemad mõtted, mis mul eales pähe olid tulnud. Need olid nii erinevad mu kõikidest sisseharjunud mõttemallidest, et ma olin šokeeritud.
Ma usun, et inimesed on selles hämarolekus, kus me oleme pooleldi ärkvel ja pooleldi magame, eriti altid negatiivsetele mõtetele, nii nagu ka siis, kui me magama uinume. Ma arvan, et selle hämaroleku ajal korraldab vaenlane meie vastu mõtterünnakuid rohkem kui ühelgi teisel ajal.
Aeglaselt ärgates ja teadvusele tulles sain ma teadlikuks sellest, et mõtlen neid himuraid ja hirmsaid mõtteid. Oli selline tunne, nagu mu aju oleks pitskruvi vahel ja kruustangid suruksid mu pead kokku ja ma mäletan, et ma mõtlesin: “Ma olen kohutav. Ma olen teinud midagi väga halba. Ma olen süüdi.” Mind tabas süü laine nende mõtete eest. Seetõttu hakkasin ma endiselt voodis lamades Vaimus palvetama.
Mõtterünnak kestis umbes viisteist minutit, kuni ma mõistsin, et ma olen täis Jumala Sõna, mis tähendas seda, et need mõtted ei olnud mu normaalsed mõtted ja et ma võin käskida sel asjal end rahule jätta. Tõusin voodist üles, läksin akna juurde ja ütlesin: “Saatan on valetaja, Jumala Sõna ütleb, et mul on Kristuse meel,” (1 Ko 2:16) ning ma käskisin sellel kurjal vaimul sealt kaduda. Kui ma seda tegin, tundsin ma, kuidas mu pea vabanes kruustangide haardest. Siis vaatasin ma mingil põhjusel aknast välja ja see, mis ma nägin, aitas mul mõista, mis minuga just juhtunud oli.
Tänav oli täis prostituute, kes ajasid usinalt oma äri. Kui ma seda vaatepilti jälgisin, mõistsin ma, et teatud kurjad vaimud – nagu see himu vaim, mis oli mu mõtteid rünnanud – valitsevad mõnedes linnades tervete piirkondade üle.
Kui sa satud paikkonda, kus sellised vaimud domineerivad, siis avad sa ennast nendele mõttesüsteemidele, mis võivad tuua sulle süütunde ja hukkamõistu valede mõtete eest. Kui sa ei tea, mida sellega ette võtta – kui sa ei sõitle seda ega seisa sellele Sõnaga vastu – tunnistad sa need mõtted omaks. Sa ei saa aru, millega sul on tegemist ja sa langed vaenlase lõksu.
Need ei pea olema ainult himurad mõtted. Need võivad olla vihamõtted, mõtted vägivallast või ükspuha millest muust, millega vaenlane loodab sind langema panna. See on reaalsus, millega me peame õppima tegelema, kuna teatud mõttesüsteemid valitsevad teatud linnade üle ja mõnede inimeste üle, kes seal elavad.

Kindlustuste mahalõhkumine

Hulk aastaid tagasi sõitsin ma mööda teed ja kuulasin ühe prohvetliku konverentsi kassetti. Jutlustaja hakkas rääkima mõttesüsteemidest, mis valitsevad mõnede linnade üle. Üks vaime ja linnu, mida ta nimetas, oli vägivalla vaim Chicagos, mis on tõsi ajalooliselt. Enamik inimesi teavad kindlasti kurikuulsat gangsterit Al Caponet ja tema rajatud vägivallavalitsust.
Konverentsikõneleja rääkis edasi, et San Franciscos on seksuaalperverssuse vaim, okultismi vaim New Orleansis, religioosse segaduse vaim Bostonis ja siis ütles ta midagi sellist, mis mind hämmastas. Ta ütles, et Miamis on poliitilise segaduse vaim. Ma kuulsin neid sõnu vahetult pärast 2000. aasta valimistulemuste vaidlustamist, kus osalesid George Bush ja Al Gore. Imestamapanev oli see, et kassett, mida ma kuulasin, oli lindistatud 1987. aastal. Terve maailm oli just tunnistajaks olnud poliitilise segaduse vaimu avaldumisele Miami-Dade’i maakonnas Floridas.
See, mis sündis linna algusaegadel, avaldab olulist mõju selle linna vaimsele elule. Kui sa seda uurid, siis leiad sa, et need kindlustused on võimelised toimima ja et neile on antud vabadus toimida teatud kindlas piirkonnas. Kui neil lastakse, siis kasutavad nad seal elavate või sealt läbisõitvate pahaaimamatute inimeste mõistuse vastu teatud laadi mõjuvõimu ja mõttesüsteeme.
Ma ei unusta kunagi seda, kui ma jutlustasin ühes Lääne-Kanada linnas. Mulle tutvustati üht väikest naist, keda kontrollisid kurjad vaimud, kes olid rünnanud ta mõistust. Ta kristlastest sõbrad tõid ta vaimuhaiglast koosolekule. Ta oli kandnud hullusärki ega olnud rohkem kui aasta ühtegi sõna rääkinud. Teda kontrollivad vaimud tegid ta parkimisplatsil füüsiliselt haigeks, seepärast toodi ta külgukse kaudu ühte pühapäevakooli ruumi, et ta kuuleks Isanda Sõna. Mina ei teadnud, et ta on seal.
Ma hakkasin jutlustama. Sellel õhtusel koosolekul oli võimas võidmine. Pärast viis pastor mind sinna pühapäevakooli ruumi ja küsis, kas ma saan seda naist aidata. Inimlikult võttes langes mu süda saapasäärde, kui ma teda vaatasin. Ta silmad olid pooleldi kinni ja ta nägi välja nagu elav surnu. Aga minu seest tõusis esile kaastunne ja ma teadsin, et see on Püha Vaimu võidmine.
Ma ütlesin sellele väikesele naisele: “Ma ei tea, kas te saate minust aru või mitte, aga ma soovitan üht. Ärge hoidke kinni nendest asjadest, mis teid vangistavad. Kui te tahate neist vabaneda, siis laske neist lahti, kui ma käsin neil teist lahkuda ja kõnetage neid samamoodi, nagu mina seda teen.”
Ma nägin ta näol ilmemuutust, nagu oleks ta minust aru saanud ja seejärel hakkasin ma neile vaimudele Jeesuse nimel käsklusi andma. Esimene vaim ütles ise enda nime. Kui ma jõudsin kuuenda vaimuni, küsisin ma: “Mis su nimi on?”
See vaim vastas: “Mu nimi on mõistuse kontroll.”
Ütlesin: “Mõistuse kontroll, tule Jeesuse nimel välja.” Ja kui ma seda ütlesin, kogesin ma, kuidas miski tema pealt lahkus.
Ta vaatas mulle otsa ja hakkas naerma. Ta ütles: “Oo, ma mäletan taas.”
Kui me lõpetasime, veeresid mööda ta põski alla pisarad. Ta lahkus sellest ruumist ülesse tõstetud kätega, lauldes ja Pühas Vaimus palvetades. Ta sai sellel õhtul päästetud, terveks ja Püha Vaimuga täidetud.
Me peame sõda mõtetega, mida vaenlane meie vastu suunab ja mis tulevad lainetena koguduse vastu. Aga nagu me selles loos nägime, on vägi sellistes vägevates vaimse sõjapidamise relvades, nagu seda on Jeesuse nimi. Jumal on meile andnud need relvad, et me kisuksime maha kindlustused või mõtted.

Kujutlused ja mõtted

Võib-olla räägin ma midagi sellist, mis tundub radikaalne, aga ma usun, et ma suudan seda Jumala Sõnaga toetada. Ma olen jutlustanud kõikjal maailmas ja teinud tegemist kurjade vaimudega paljudes maades. Olen õppinud üht – enamik deemonlikke vaime, mida nimetatakse Piiblis, toimivad kujutluste ja mõtetena. Vaatame mõningaid neist.
Hirmu vaim. Apostel Paulus ütles meile, et “… Jumal ei ole meile andnud arguse [hirmu – NKJV] vaimu” (2 Ti 1:7), ometi on see üks kõige enamlevinumaid vaime, mida ma oma teenistuses kohtan. Hirm on mõte. Loomulikult on olemas normaalne hirm, mis on hea. Näiteks, kui mööda teed tuleb suur veoauto, siis on tark, kui sa astud tee pealt eest ära. Aga kui hirmust saab täielik sund, siis muutub ta enamaks kui normaalne hirm ja see tähendab, et siia on segatud vaenlane.
Valetamise vaim. Valetamine algab mõttest. Ananias ja Safiira on head näited selle vaimu tegutsemise kohta. Me vaatame neid hiljem lähemalt, aga sisuliselt oli see mõte, mis pani neid valetama apostel Peetrusele ja Jumalale. See läks neile nende elu maksma. Ja 1. Kuningate 22:21–22 tuvastab Piibel nimelt, et see oli valetaja vaim, kes tegutses valeprohvetite läbi, kui nad prohveteerisid Ahabi ja Joosafati ees. Aga lubage mul selguse mõttes öelda ka seda, et see, kui keegi valetab, ei tähenda veel, et teda kontrollib kuri vaim. Iga inimene võib valetada ja teada, et ta valetab.
Viha vaim. Viha algab mõttena. Üsna tõenäoline, et see oli just see kuri vaim, mis vaevas kuningas Sauli ja pani ta Taaveti pihta piiki viskama (1 Sa 18:8,10,11). Prohvet Jesaja õpetas meile viha vältimiseks hea meetodi: “Sina [Jumal] hoiad ta täielikus rahus, kelle mõtted püsivad Sinu peal” (Js 26:3, NKJV).
Raskemeelsuse vaim. Raskemeelsus või see, mida me tavaliselt depressiooniks nimetame, algab mõttena. Jesaja 61:3 õpetab meile, kuidas seda kindlustust maha kiskuda: “… tasuma Siioni leinajaile, andes neile laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leina asemele, ülistusrüü kustuva vaimu [raskemeelsuse vaimu – KJV] asemele.”
Saatan on alati kasutanud neid kurje mõtteid, petmaks inimkonda. Sa koged neid oma elus iga päev. Nad püüavad sind maha kiskuda. Nad näitavad sulle süüdistava sõrmega. Nad püüavad röövida sinult võitu ja osadust Jeesuse Kristusega. Aga selles raamatus saad sa teada, kuidas neid võita ja võtta oma mõtted vangi.
Kui Paulus räägib meile 2. Korintlastele 10:5, et me võtaksime oma mõtted vangi, siis kasutab ta mõtete jaoks üht huvitavat kreekakeelset sõna. See sõna on noema. Ta kasutab sedasama sõna 2. Korintlastele 2:11, kus ta räägib sellest, et Saatan meid kavalasti ei petaks: “… sest tema mõtted [sepitsused – NKJV või noema] ei ole meile teadmatud.” Sepitsused või salaplaanid pärinevad samast kreekakeelsest juursõnast. 2. Korintlastele 4:3–4 kirjutab ta: “Kui nüüd ka meie evangeelium on kinni kaetud, siis on see kinni kaetud nende eest, kes hukka lähevad, kelle uskmatud meeled selle maailma jumal on teinud sõgedaks, et neile ei paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus, kes on Jumala kuju.” Ja taas 2. Korintlastele 11:3: “Aga mina kardan, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kavalusega, vahest teiegi mõtted [noema] rikutakse ja need loobuvad siirast meelest ja kasinusest Kristuse suhtes.” Saatan kasutab oma mõttesepitsusi, et sulgeda inimeste mõistust evangeeliumile. Ta petab inimesi, rikkudes nende mõistust või mõtteid oma kavalusega.
Paulus kutsub meid üles uuendama oma mõttemaailma Roomlastele 12:1–2. Lihalikud mõtted tuleb asendada. Filiplastele 4:6–7 ütleb Paulus, et me ei muretseks millegi pärast. Vaid selle asemel me pöördume kõiges palve läbi Jumala poole. “Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted [noema] Kristuses Jeesuses.” Seejärel annab ta meile Filiplastele 4:8 nõu mõelda mõtteid, mis on õiged, üllad, ausad, puhtad, armsad ja head kuulda.

Haigus ja mõtted

Kord küsisin ma ühelt tuntud kirurgilt ja tervishoiuametnikult, kes oli ühe suure Kesk-Lääne osariigi haigla direktor: “Te puutute kokku kõigi nende haiguste ja operatsioonidega. Kui palju sellest, mida te ravite, rajaneb mõtetel?”
Ta vastus üllatas mind. “Selles ei ole kahtlustki. Vähemalt kaks kolmandikku ja ilmselt rohkemgi haigustest saab alguse mõtetes. Neid nimetatakse psühhosomaatilisteks haigusteks.” See on täpselt see, mida ütleb Piibel, nagu me nägime Õpetussõnades 23:7: “Nagu ta [inimene] oma südames mõtleb, selline ta on.” (KJV)
Paljud meedikud ja teadlased peavad õigeks seisukohta, et meie mõtted võivad mõjutada meie tervist. Näiteks ütlevad nad, et pidev tagaplaanil olev hirm ja adrenaliinipuhangud võivad kahjustada südant, suurendades kardiovaskulaarsete haiguste ohtu. See võib nõrgestada immuunsussüsteemi, muutes stressis olevad inimesed vastuvõtlikumateks nakkustele ja võimalik, et isegi vähile. Inimesed kaebavad üha suuremal määral peavalu, unetuse, seljavalude, kaelavalude ja meeltesegaduse üle, aga läbivaatuse käigus ei suuda arstid leida ühtki füüsilist põhjust.
Sellega tegeleb psühhoimmunoloogia nimeline teadus, seostades mõistuse rolli immuunsüsteemiga, aidates nii võidelda haigustega. Ja mõnedes arstlikes ringkondades on hakatud tervet mõtlemist tunnustama kui preventiivmeditsiini.1
Ma olen näinud, kuidas negatiivne mõtlemine võib olla inimese tervisele kahjulik. Ma tundsin üht meest, kes ütles korduvalt oma vendadele ja naisele, et ta ei ela neljakümnenda eluaastani. Ta naine palus tal seda mitte öelda, aga ta ei võtnud teda kuulda. Lõpuks avastati tal väga haruldane ajukasvaja ja ta suri umbes kolm kuud enne oma neljakümnendat sünnipäeva. Ma usun, et ta mõttejõul oli otsene mõju ta ihule.

Mõttest risti löödud

Kas sa tead, et Jeesus Kristus löödi mõtte läbi risti? Pea meeles, et Saatan ei ole kunagi oma tegutsemisviisi muutnud. Ta kasutas Jeesuse vastu sama taktikat, mida ta kasutas Eeva vastu Eedeni aias.

Õhtusöömaaja käigus oli kurat juba sisendanud Juudas Iskariotile, Siimona pojale, et see on õhtu, mil täide viia ta plaan reeta Jeesus. Johannese 13:2 TLB

[Eestikeelne tõlge väljendab seda nii: “… kui kurat juba oli Juuda, Siimona poja Iskarioti südamesse pannud, et ta tema ära annaks” – tõlkija märkus.] Kurat pani Juuda südamesse mõtte reeta Jeesus ja mis sellele järgnes, on meile kõigile teada.

Ananias ja Safiira

Ananiase ja Safiira loos tegi Ananias seeläbi pattu, et valetas hinna kohta, mille ta oli saanud maatüki müügist. Apostlite teod 5:3 pöördus Peetrus Ananiase poole ja ütles:

Ananias, mispärast on saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid Pühale Vaimule ja kõrvale toimetasid muist põllu hinda?
… Mispärast oled sa seda ette võtnud oma südames? Sina ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale! Apostlite teod 5:3,4

Kui Ananias Peetruse sõnu kuulis, kukkus ta surnuna maha. Hiljem samal päeval rääkis Safiira, kes ei teadnud, mis Ananiasega oli sündinud, Peetrusele sama vale ja ka tema langes surnuna maha. Vaenlane oli täitnud nende südamed valega ja see vale hävitas nad, sest nad võtsid omaks Saatana mõtte.

Pahad mõtted ei tee inimest pahaks

Enamik meist mõtleb, kui tuleb kiusav mõte: Oo, selline ma olengi. Ma olen halb. Ma ei suuda uskuda, et ma midagi sellist mõtlesin.
Aga tõsiasi, et sa mõtled mingi paha mõtte, ei tee sind veel pahaks. Kurat on võimeline ründama su mõistust mõtetega, aga kui need mõtted tulevad, ei pea sa neid vastu võtma. Need ei ole sinu mõtted. Tegelikult on nii, et kurat ei saa sind sundida millelegi mõtlema, aga ta võib sulle neid mõtteid soovitada. See on sinu isiklik otsus, kui sa lubad oma mõttemaailmal nende üle mõelda ja mediteerida. Tõsiasi, et sulle pakutakse mingit mõtet, ei ole iseenesest patt. Kui sa selle mõtte üle mediteerid ja muudad selle enda omaks, alles siis oled sa selle vastu võtnud.
Kui tuleb kiusatus pattu teha, on Jumal andnud sulle õiguse mõte peatada ja öelda: “See mõte ei tule Jumala Sõnast ja see ei tule ka minu vaimust. Ma ei võta seda vastu, Saatan. Ma keeldun Jeesuse nimel selle mõtte üle mediteerimast.”
Teisest küljest, kui sa tunned end süüdi niipea, kui sa mõtled mõnd patumõtet, siis oled sa selle kogu krempliga vastu võtnud. Kurat on saanud sind panna soovitud olukorda. Ta on sidunud kristlasi palju aastaid, kasutades seda erakordselt kavalat lahingutaktikat.
Niipea, kui mõte tuleb, me mõtleme: Oo, ei, jälle olen ma sama koha peal. Kuigi ma püüan oma mõtteid kontrollida, langen ma jälle. Millegi peale mõtlemine on sama halb kui selle asja tegemine ja kuna ma olen juba selle peale mõelnud, siis võin ma samahästi seda ka teha.
Paulus õpetas meid, et me hävitaksime need mõistuse targutused. See tähendab seda, et sul on oma mõtete üle kontroll. See vana Flip Wilsoni ütlus: “Kurat sundis mind seda tegema,” ei jää Jumala Sõna valguses püsima. Kurat ei saa sind panna mitte midagi tegema. Sina oled vastutav nende mõtete eest, mis täidavad su mõttemaailma. Pea meeles – tema sisendab algselt mõtte.

Kõige tähtsam asi

Mitte üksnes Saatan ei ole see, kes kasutab inimeste mõjutamiseks mõtteid, vaid kui Jumal inimeste kaudu tegutseb, alustab Ta ka tavaliselt kõigepealt mõttega. Vahe on selles, et Jumalalt tulev mõte rajaneb Sõnal. Matteuse 16:13 küsis Jeesus oma jüngritelt: “Keda ütlevad inimesed mind, Inimese Poja olevat?”
Peetrus vastas: “Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg!” (s 16)
Jeesus reageeris Peetruse vastusele 17. salmis:

Õnnis oled sa, Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu Isa, kes on taevas.

Jeesus ütles teisisõnu: “Jumal on sulle just andnud ühe mõtte, Peetrus.” Selle mõtte tagajärjel sai Peetrusest esimene jünger, kes kuulutas, et Jeesus on Jumala Poeg. Õpetaja tunnustas teda.
Mõned minutid hiljem hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et Ta kannatab palju ülempreestrite ja kirjatundjate käte läbi, et Ta tapetakse ja seejärel äratatakse kolmandal päeval üles.
Aga Peetrus noomis Teda, öeldes: “Jumal hoidku, Isand! Ärgu seda sulle sündigu!” (s 22)
Seejärel pöördus Jeesus sama inimese poole, keda Ta kümme minutit varem oli kiitnud ja ütles: “Tagane minust, saatan!” (s 23)
Jeesus ei kutsunud Peetrust Saatanaks. Ta viitas Saatanale, kui selle mõtte allikale, mis oli sisenenud Peetruse mõttemaailma ja pannud ta Jumala Sõna vastaselt rääkima.
On uskumatu, et mõneminutilise vaheajaga sai Peetrus mõtteid Jumala ja ka kuradi käest. See on selle fenomeni klassikaline, piibellik avaldumine. Me võime saada Jumala käest ilmutusi ja ülestõstvaid Sõnal rajanevaid mõtteid, aga me oleme ka altid vastu võtma seda, mida ma nimetan kuradi mõtterünnakuteks.
Jumala mõtetes on palju enam väge kui kuradi mõtetes. Aga kui sa kannad endas Jumala mõtete asemel kuradi mõtteid ja mediteerid nende üle, siis teed sa varem või hiljem pattu. Kui sa vaatad näiteks televiisorist seebioopereid ja hakkad mõtlema neid mõtteid ning ette kujutama abielurikkumist ja valesid ja väärastunud moraali, mida need programmid esitavad, siis hakkavad need patud su elus avalduma.
Samamoodi, kui sa teed oma Piibli lahti ja loed seda iga päev, võimaldad sa Jumalal osaleda oma elus – Ta saab sellesse sekkuda ja sind tervenemise ja õnnistusega üle kallata. Aga see ei saa sündida, kui sa ei anna Tema mõtetele (mis on Tema Sõnas) kõige tähtsamat kohta kõiges selles, mida sa teed. Kui tähtis see on? Piisab vaid ühest Jumala mõttest lähtuvast väest, et muuta su elu.

Sa võid võita kindlustused

Lubage mul kokku võtta kogu see mõtete teema kolme lihtsa tõsiasjaga: 1) me ei saa otsustada mitte mõelda, 2) me ei saa mõelda kahte mõtet samaaegselt. Teisisõnu, me ei saa mõelda samaaegselt Jumala mõtteid ja kuradi mõtteid. 3) Me võime otsustada, millistel mõtetel me soovime peatuda. Me võime otsustada, millest me mõtleme.
Vaatame tähendamissõna külvajast ja mida see mõtete kohta räägib.

… kui keegi kuningriigi sõna kuuleb ega saa aru, siis tuleb tige ja kisub ära selle, mis oli külvatud ta südamesse. Matteuse 13:19

Kurat võib näpata Jumala tõe inimese südamest. Üks viise, kuidas ta seda teeb, on sisendusjõu läbi.
Kas sa oled kunagi pühapäeva hommikuti tähele pannud, et kui sa istud kirikus ja pastor jagab Sõnast midagi head, siis sina leiad, et su mõtted rändavad ringi? Sa ei mõtle midagi halba või patust, lihtsalt midagi sellist, mis juhib su tähelepanu Sõnast kõrvale.
Võib-olla planeerid sa ärireisi ja lahkud esmaspäeva hommikul. Või planeerid sa menüüd oma perekonnale järgmiseks nädalaks. Need ei ole kurjad mõtted, lihtsalt juhuslikud mõtted, mis viivad su tähelepanu Sõnast eemale.
Saatan on pühapäeva hommikul palju aktiivsem kui mõnel muul ajal nädala jooksul. Ta püüab ära näpata seda, mida Jumal tahab meie südamesse külvata.
Selle mõistmine on sulle suureks abiks vaenlase kindlustuste võitmisel. Vaenlane toimib su mõtete sfääris ja ta püüab mängida mõttemänge sinu kallal – füüsiliselt, emotsionaalselt, vaimselt, igas su eluvaldkonnas – sest ta eesmärgiks on sind hävitada.
Ma ei räägi siin mingit teooriat, vaid ainult Jumala Sõna. Jeesus ütles meile Johannese 10:10, mida vaenlane meiega teha tahab:
“Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ning hukkama.”
Relvad, mis Jumal meile kättesaadavaks on teinud ja mida Tema Sõnas nimetatakse vaimseteks relvadeks, tegelevad kolme peamise mõtterünnaku valdkonnaga: 1) kiusatus, 2) pettus ja 3) süüdistus. Käesolev mõtterünnakuid käsitlev peatükk on esitanud probleemi ja näidanud seda, milline on see lahing, millest iga usklik läbi läheb. Nüüd me analüüsime Saatana rünnakuid nendes kolmes kindlas valdkonnas ja vaatame relvi, mida me nende luhtaajamiseks kasutama peame.
Saatan võib olla ekspert kiusamise, petmise ja süüdistamise alal, aga me võime sõdida tema vastu relvadega, mis Jumal on spetsiaalselt selleks kavandanud, et astuda vastu kõigele sellele, mida vaenlane meie pihta paiskab.


  COPYRIGHT © 2009 .