Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Inimese aukroon. Ilmutus inimese meelevallast
Jerry Savelle

Loe peatükk Inimese kroon tagasi antud

Kirjastus Charismata Ministries
Tõlkinud Hubert Jakobs
Ilmumisaasta 1996
Lehekülgi 40

NB! Raamat on läbi müüdud


Milline on inimese seisund ja roll selles elus?
Läbi ajaloo on inimesed selle küsimuse tõstatanud ja vastused ei ole alati sugugi lõplikud olnud.
Piibel ütleb, et Jumal lõi inimese ja pani talle pähe krooni – au ja austuse krooni.
Aadam oli maa peal kuningaks ja ta krooniks oli Jumala au. Selles avaldus Jumala enda loomus. See esindas Jumala omadusi ja Kõikväelisest Jumalast lähtuvat meelevalda ja väge.
Usklikuna on sinu peas kroon, mis esindab sinu meelevalda ja valitsemisõigust siin maa peal. Kanna oma krooni ja kasuta meelevalda Saatana üle. See toob au meie Kuningale Jeesusele, elava Jumala Pojale.

  COPYRIGHT © 2009 .