Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Valmistu selleks, et sind kasutataks!," raamatust Ülestõusmise elustiil, autor Joseph Morris:Selgitades vaimuande Korintose kogudusele, alustab Paulus: “Mis puutub vaimuannetesse, vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse” (1 Ko 12:1). Enamik Piiblites on sõna annetesse kursiivis. See tähendab, et seda kreekakeelses originaalis ei olnud. Selle lisasid tõlkijad, andmaks lugejatele rohkem selgust. Seda salmi võiks lugeda nii: “Mis puutub vaimsesse, vennad, ei taha ma, et te oleksite teadmatuses.”
Sa võid elada terve oma elu nii, et oled teatud asjades võhiklik. Ma ei tea näiteks, kuidas parandada oma auto kütusepumpa. Aga samas ei ole mul seda ka vaja teada. Ma võin hõlpsasti lasta selle kellelgi teisel ära parandada. Ma ei tea, kuidas parandada külmkappi, kui seda oleks vaja parandada, aga ma võin ka selle lasta kellelgi teisel ära parandada.
Kuigi ma ei pea teadma kõiki asju, on ometi mõningad asjad, milles ma peaksin olema hästi kodus ja nimelt Jumala Sõnas, Jeesuse nimes ja vaimuandides. Paulus ütles Korintose kogudusele: “Te ei peaks olema teadmatuses.” Teisisõnu, ära oma vaimuandide suhtes valeinformatsiooni.

Töövahendid

Jumal andis meile varustuse, demonstreerimaks ülestõusmise elu. Need on need veejõed, mis Ta tahab, et voolaksid meist välja. Me nimetame neid Püha Vaimu avaldusteks. Need on lõikuse tööriistad, mida Jumal tahab, et me kasutaksime evangeeliumi levitamisel. Seetõttu on tähtis, et me mõistame, kuidas neid kasutada.
Kui sa oleksid puusepp, oleks sul vaja teada, kuidas erinevad elektritööriistad toimivad. Kujuta ette, et sa püüad kasutada nurgasaagi, kui sul on vaja teha väikeseid, keerulise kujuga sisselõikeid. Tegelikult vajad sa siis jõhvsaagi. Nurgasaag ei teeks selliseid asju kunagi ära. Seesama kehtib ka vaimuandide puhul. Et neid efektiivselt kasutada, pead sa mõistma, kuidas nad kõik toimivad.
Sellepärast kirjutas Paulus oma esimese kirja Korintose kogudusele. Nad tegutsesid nii vabalt Pühas Vaimus, et nende koosolekutel valitses kaos. Inimesed tahtsid prohveteerida või anda edasi tunnetuse sõna või tarkuse sõna, sel ajal kui kuulutati Sõna. Jumal tahab, et asjad sünniksid viisakalt ja korra järgi ja Korintose teenistused vajasid kindlasti korda.
Kui ma olin noor, oli meie koguduses üks abielupaar, kes peaaegu igal pühapäeval andis edasi sõnumi keeltes ja selle tõlgitsuse. Naine rääkis keeltes ja mees alustas tõlgitsust alati sellega, et ütles: “Päike tõuseb idast ja loojub läände …” See oli alati nii. Sa võisid nende peale kindel olla, et nad teevad seda igal pühapäeval.
Paulus ei tahtnud, et kogudus oleks teadmatuses selle suhtes, kuidas toimida vaimuandides ja ka mina ei taha seda. Ta ütles Timoteosele: “Püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda …” (2 Ti 2:15). On oluline, et me võtame aega, õppimaks, kuidas toimida vaimuandides ega peaks häbenema seda, mida me teeme.

Üleloomulikud ilmingud

Kahjuks on vaimuannid peaaegu kaks tuhat aastat olnud varjatud olekus, aga me oleme jõudmas aega, mil me näeme nende plahvatuslikku kasutamist maa peal. Ma usun, et enne Jeesuse tagasitulemist käib kogudus taas samas väes ja meelevallas, milles käis algkogudus.
Sa oled kuulnud väljendit, et sõnad on odavad. Jumal tahab teha selliseid asju, mis haaravad inimeste tähelepanu. Mõnede inimeste puhul võimaldab ainult mingi üleloomulik ilming Jumalal nendele ligi pääseda. Nad mõistavad siis, et tänu sellele, mis Ta on teinud, Ta tõepoolest hoolib neist. Kord teenisin ma palvejärjekorras, kui minu juurde astus üks mees ja ütles: “Ma isegi ei usu seda värki, aga ma sain just terveks!” Kui inimesed saavad teada, et Jumal on nende poolt ja mitte nende vastu, on nad evangeeliumi suhtes rohkem avatud.
Kui Jeesus muudeti, ütleb Pühakiri, et “…ta pale paistis otsekui päike ja ta riided läksid valgeks otsekui valgus” (Mt 17:2). Jumala loomus kiirgas läbi terve Jeesuse olemuse. Mitte üksnes Ta nägu ei säranud, vaid Ta riided või Ta ihu, muutus valgeks nagu valgus. Meie oleme Kristuse ihu. Täpselt nii, nagu Jumala valgus kiirgas muutmise mäel läbi Jeesuse, peame meie särama nagu Jumala poeg siin maa peal. Üks viise, kuidas Ta meie läbi kiirgab, on vaimuandide tegutsemine.

Andide ihaldamine

Meid on kästud 1 Korintlastele 12:31 olla agarad püüdma parimaid ande. Väljend ‘agaralt püüdma’ tähendab ihaldamist. Sa peaksid ihaldama vaimuande rohkem, kui sa tahad süüa.
Ma armastan dieetkoolat. Võiks öelda, et ma olen sellest üleloomulikus sõltuvuses. Sa ju tead, kuidas inimesed joovad igal hommikul tassi kohvi? Noh, minul on mu dieetkoola iga päev. See on midagi sellist, mida ma pean saama. Kord lendasin ma Pariisi jutlustama. Selleks ajaks, kui lennuk maandus Charles de Gaulle’i lennujaamas, oli mul suur vajadus dieetkoola järgi. Lõpuks maksin ma selle eest kaheksa dollarit, aga see ei lugenud midagi. Kui sa oled sõltlane, siis sa oled sõltlane!
Umbes 15 aastat tagasi sain ma kutse jutlustada Eestis. Ma mõtlesin: Ma saan Eestis hakkama niikaua kui mul on dieetkoolat. Lihtsalt selleks, et olla kindel, et kõik läheb nii, nagu vaja, pakkisin ma ühe kaheliitrise pudeli kohvrisse ja võtsin endaga kaasa. Kõik laabus hästi, kuni hetkeni, mil mu peatuspaigas läks elekter ära.
Ma ei teadnud, millal vool tagasi tuleb ja ma kartsin, et jook võib soojaks minna, kui ma ta külmkappi jätan. Kuna oli talv, mõtlesin ma, et võin pudeli ööseks välja jätta. Ent kraadiklaas langes alla nulli ja kui ma järgmisel hommikul läksin pudelit võtma, siis oli see plahvatanud. Ma nutsin avalikult! Ma ei olnud kindel, kuidas ma küll ülejäänud reisi ajal hakkama saan.
Ma pean saama iga päev dieetkoolat. Kui ma seda ei saa, siis ei taha sa mu lähedal olla. Ma olen nagu see, kes ei ole hommikul kohvi saanud – kergesti ärrituv! Kui mu liha võib ihaldada dieetkoolat, kui palju enam peaks mu vaim ihaldama Püha Vaimu asju?
Samal moel, nagu sa võid muutuda kohvisõltlaseks või minu puhul dieetkoola sõltlaseks, võid sa muutuda Püha Vaimu sõltlaseks. Sa võid nii ära harjuda sellega, et Püha Vaim sinu läbi voolab, et sind ärritab see, kui Ta seda ei tee.
Kui palju kordi oled sa õhtul voodisse läinud, ärritatuna sellest, et Püha Vaim ei kasutanud sind sel päeval, toimimaks vaimuandides? Smith Wigglesworth oli selline. Ta oli tuntud selle poolest, et ta ütles: “Ma ei lähe enne magama, kui keegi saab päästetud.” Ta oli nii harjunud sellega, et Püha Vaim juhtis teda inimeste juurde, kes vajasid palvet, et ta ootas seda iga päev. Ta ei olnud rahul Jumala väe kogemisega enese jaoks. Ta pidi olema riistaks, millest Jumala vägi saaks läbi voolata ja täita päästmatute vajadused.
Sul peaks olema tuline igatsus olla kasutatud vaimuandides. Mu palveks on see, et kui sa öösel voodis lamad, võiksid sa näha seda, kuidas Püha Vaim sind kasutab. Ma võin kuulda sind ütlemas: “Jah, see on kena, Joe. Aga kuidas saavad vaimuannid minu läbi avalduda? Ma ei ole isegi kunagi prohveteerinud.”
Kui sa seda igatsed, siis see sünnib. Jumal tahab näha, kuidas inimesed saavad vabaks ja Ta tegutseb igaühe läbi, kes teeb ennast kättesaadavaks. Ma tahan, et sa järgmised seitse päeva paluksid seda palvet: “Isand, Sina oled mu Isa. Sa ütlesid, et ma võin paluda, et vaimuannid tegutseksid mu elus. Ma palun, et Sa annaksid mulle seda, et ma võiksin täie julgusega rääkida Sinu Sõna ja et kui ma sirutan käe välja, Sina tervendaksid ja teeksid tunnustähti ja imesid, et Su nimi oleks austatud.”

Tee, mis on üle kõige

Kui me muudame oma mõttemalle ja hakkame taotlema vaimseid asju, siis me peame käima isetus armastuses. Samas salmis, kus Paulus käskis Korintose kogudusel olla agarad püüdma vaimuandeid, kirjutab ta: “Ja ma näitan veel teile tee, mis on üle kõige” (1 Ko 12:31). See tee on armastuses käimine.
Kui sa käid armastuses, siis leiad sa rõõmu teiste heaolust. Sa paned nende vajadused endi omadest kõrgemale ja otsid seda, et Jumal täidaks nende vajadused ja mitte sinu omad. Kui me tahame näha vaimuande endi kaudu voolamas, siis me peame toimima armastuses.
Paari viimase aasta jooksul on Jeesus mulle mitmeid kordi ilmunud. Kui ma Talle otsa vaatasin, võisin ma näha, et Ta on kõige võimsam isik universumis. Aga mulle avaldas veel enam muljet Tema silmadest lähtuv armastus. Ta armastus haaras mu südame. Armastus peab viimseil päevil olema meie mõtlemises esirinnas.
Mida enam kaastunne meid motiveerib, seda enam me näeme, kuidas Püha Vaim meie kaudu voolab. See tähendab mineviku haavatasaamiste, kibeduse, viha ja kõige muu sellise kõrvale panemist. Ei loe, kui kaua sa oled pidanud kannatama kellegi vaenulikkust sinu suhtes. Meid on kästud: “… armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad; õnnistage neid, kes teid neavad; paluge nende eest, kes teid siunavad” (Luuka 6:27,28).
Kui me tahame näha Jumala väge tegutsemas, siis me peame paluma nende inimeste eest, kes teevad meile kurja. See võib olla raske, sest liha tahab alati kätte maksta. Ent Jumal tahab, et me käiksime Vaimus. Kui me seda teeme, siis me käime samal viisil Vaimu väes, nagu tegi Jeesus.
Armastuses käimine on Jumala väe südametukse. Johannese 13:35 ütleb, et meid tuntakse sellest armastusest, mis meil on üksteise vastu. Sa võid ennast allutada Püha Vaimule ja prohveteerida 45 minutit, teadustada kahekümnest imest, panna tervele kogudusele käed peale ja näha kõiki tervenemas. Aga kui sa oled pärast koosoleku lõppu uksest välja minnes inimeste vastu ebaviisakas, mõtlevad nad, et sa oled tobu. Siis ei loe see, mida Jumal sai sinu läbi teha. Kui sa ei käi armastuses, siis ei ole sellel mingit tähtsust.

Sõna vägi

Viimase kahekümne aasta jooksul on meile õpetatud Jumala Sõna tähtsust. Me ei toetu Vaimu ilmingutele, vaid me toetume Sõnale. Miks? Sellepärast, et me ei läheks kraavi, nii nagu tegid seda 50-ndate tervendusjutlustajad. Neil olid koosolekul aulised imed, aga kui Püha Vaim ei ilmnenud, läksid nad koju.
Kui tänapäeval ei liigu teenistusel Püha Vaim, me kuulutame Sõna edasi. Sellisel moel ei lähe inimesed koju, mõeldes, et nende tervenemine ei olnud Jumala tahe. Igaüks võib saada terveks ja vabaks lihtsalt seeläbi, et kuuleb ja loeb Sõna.
Kord, kui Jeesus oli oma kodulinnas Naatsaretis, püüdsid inimesed Teda sundolukorda panna ja avaldada Talle imede tegemiseks survet. Ta läks kombe kohaselt sabatil sünagoogi. Sel päeval luges Ta Jesaja raamatust.

“Isanda Vaim on minu peal; seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele; ta on mind läkitanud kuulutama vabakssaamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama Isanda meelepärast aastat!”
LUUKA 4:18, 19

Kui ta lõpetas lugemise, tahtsid kõik näha, mida Ta nüüd teeb. Nad ootasid, et Ta hakkaks esinema. Olid nad ju kuulnud nendest vägevatest tegudest, mida Ta kõikjal Iisraelis tegi. Nad tahtsid, et Ta demonstreeriks oma väge nende keskel. Ent Ta istus maha ja ütles: “Täna on see kiri täide läinud teie kuuldes!” (s 21)
Küll nad said vihaseks! Nad hakkasid ütlema: “Teate ju küll, see on ju vaid Joosepi poeg. Kas ei ela Tema vennad ja õed meiega samal tänaval? Kelle Ta õige arvab enese olevat?” Markuse 6:3 on öeldud, et nad pahandusid Temast. Ta vastas, öeldes:

“Küllap te mulle ütlete selle vanasõna: arst, aita iseennast! Neid suuri asju, mida me oleme kuulnud Kapernaumas sündinud olevat, tee ka siin oma kodukohas!” Aga ta ütles: “Tõesti ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole meelepärane oma kodumaal. Tõepoolest ma ütlen teile: palju lesknaisi oli Iisraelis Eelija ajal … kui suur nälg tuli üle kogu maa; aga ei ühegi juurde nende seast ei läkitatud Eelijat kui vaid Sareptasse Siidonimaale lesknaise juurde. Ja palju pidalitõbiseid oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal, aga ükski neist ei saanud puhtaks kui vaid Naaman, see süürlane!”
LUUKA 4:23–27

Nad püüdsid Jeesust sundolukorda panna. Kui Tal tõepoolest on kogu see vägi, siis miks ei näita Ta seda neile? Aga isegi Jeesus ei saanud esineda. Kuigi Ta on Jumala Poeg, ei saanud Ta panna vaimuande toimima. Markuse 6:5 ütleb, et “…ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha.”

Nagu Vaim tahab

Ma olen näinud sedasama tänapäeval toimimas. Ma olen kuulnud inimesi ütlevat: “Noh, kui tervenemine kuulub tänapäeva, siis miks ei lähe sa ega tervenda kedagi?” Sa ei saa seda teha. Üksnes sellepärast, et ma usun seda, mida Piiblil on tervenemise kohta öelda, ei saa mina kedagi tervendada. Kui need inimesed, kelle eest ma palvetan, ei usu sõnagi sellest, mida ma ütlen, siis ei saa nad terveks – seda muidugi eeldusel, et Püha Vaim ei avalda ennast ise.
Vaimu ilmingud või avaldused toimuvad nii, nagu Vaim tahab. Kuigi sa ei saa sundida Püha Vaimu midagi tegema, võid sa paluda, et Ta avalduks ja olla valmis, kui Ta tahab liikuda. Apostlite tegude raamat dokumenteerib imeliselt Püha Vaimu üleloomulikke tegusid, kes voolas läbi algkoguduse. Ta ei olnud nõudlik selle suhtes, kelle läbi Ta otsustas liikuda. Ta kasutas igaüht, kes tegi ennast kättesaadavaks. Jumal ei otsi kraade või kõneosavust. Ta otsib kättesaadavust.
Sa ei tea kunagi, kuidas Püha Vaim sind kasutab. Sa võid lamada voodis ja tunda äkitselt vajadust kellegi eest palvetada. Kui see sünnib, siis tee selle järgi. Tule voodist välja ja palveta. Püha Vaim võib anda sulle tunnetuse sõna ja öelda sulle midagi selle inimese kohta, mida sa ei teadnud.
Järgnevates peatükkides selgitan ma, kuidas tunda ära Püha Vaimu häält ja kuidas Ta juhtimise peale välja astuda. Kui sa oled selle raamatu läbi lugenud, siis usun ma, et sa ei kõhkle enam, kuuletumaks Püha Vaimu juhtnööridele. Ma usun, et sa demonstreerid selle asemel ülestõusmise elu ja oled valmis ning käepärane riist Jumala lõpuaja liikumises, mis on kohe aset leidmas.
  COPYRIGHT © 2009 .