Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Meele uuendamine: mis see on ja kuidas ta toimib," raamatust Meele uuendamine, autor Casey Treat:3 Meele uuendamine: mis see on ja kuidas ta toimib


Kõige vägevam kirjakoht, mida Jumal kasutas minu kristlaseks olemise algusaastatel ja kasutab siiamaani, on Roomlastele 12:2: Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, VAID MUUTUGE TEISEKS OMA MEELE UUENDAMISE TEEL, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Tänu sellele kirjakohale mõistsin, et kuigi olin kristlane, olin siiski selle maailma sarnane kogu selle negatiivsuses, nurjumistes ja probleemides, kuni mu meeled said uuendatud. Olin teel taeva, kuna olin uuesti sündinud, ent võisin elada otsekui põrgus enne sinna jõudmist.

Nii paljud kristlased võitlevad terve elu negatiivsete hoiakutega, pattudega, nurjumistega, lahutustega, depressiooniga ja imestavad, miks kõik need asjad neile küll juhtuvad. Mõned on teinud õpetuse oma kaotuselust, süüdistades oma hädades Jumala suveräänsust või midagi muud sellist. Tõde on aga selles, et nad on ikka veel selle maailma sarnased, kuna nende meeled ei ole uuendatud ja nad ei saa uurida, mis on Jumala hea, meelepärane ja täieline tahtmine nende elus. Isand ütleb läbi Jakoobuse 1:13-15: Ärgu ükski kiusatuses olles ütelgu: “Mind kiusab Jumal!” Sest Jumalat ei kiusata kurjaga ja tema ise ei kiusa kedagi. Aga igaüht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb; pärast, kui himu on rasestunud, toob ta patu ilmale, aga kui patt on täiesti tehtud, sünnitab ta surma. Kui meie meeled on uuendatud Jumala Sõnaga, siis me võidame negatiivsed himud ja elame Jumala täistahtes.

MEELE UUENDAMISE VÕTI NR. 3: SA VÕID OLLA TEEL TAEVASSE, ENT ELADA MAA PEAL OTSEKUI PÕRGUS

Kui inimene on endiselt depressioonis, kardab elu ja olukordi, kohtleb vääriti oma abikaasat, vireleb veasuses, on vahekorras kellegagi, kes ei ole tema kaasa, tegeleb pornograafiaga, on vihane maailma peale või midagi muud taolist, siis kuigi ta on uuesti sündinud, on ta ikka veel selle maailma sarnane. Mõni arvab, et kui sa eales teed midagi sellesarnast, siis ei ole sa päästetud. Ent Johannes ütleb oma esimese kirja esimeses peatükis, et me teeme pattu, ent võime leida andestust, kui me tunnistame oma patud Jeesusele. Kui me ütleme, et me ei tee pattu, siis me valetame.

Kristlane võib eksida, ent leida ka andekssaamist. Läbi meele uuendamise ületame need puudused ja me ei pea nendes elama. Me ei pea olema muudetud, tehtud ja vormitud selle maailma mallide järele ega nende poolt kontrollitud. Me võime käia koos Jumalaga ja tõestada, näidata ja olla Tema tahte elav kehastus.

TRANSFORMEERUMA (eesti tõlkes: teiseks muutuma) tähendab minna läbi täielikust muutusest mingis vormis või mingil kujul. Antud kirjakohas kasutatud kreekakeelne sõna on “metamorpho”. See tähendab täielikust vormimuutusest läbiminekut, nii nagu näiteks tõugu puhul, kellest saab kookonist välja tulles liblikas. See muutus lihtsalt ei lisa ta karvasele ja piklikule kehale tiibu. Temast saab täiesti teine olend, kes teeb täiesti teistsuguseid asju ja elab täiesti erinevalt. Kristlane hakkab nägema oma pääste täiust ja elama täiesti erinevat elu võrreldes varasemaga ning tegema suuri asju, kui ta muutub meele uuendamise teel.MEELE UUENDAMISE VÕTI NR. 4: MEELE UUENDAMINE ON ENAM KUI TEADMISTE OMANDAMINE, SEE ON MUUTUMINE


Paljud inimesed tulevad kirikusse selleks, et õppida midagi uut ja lisada midagi enda intellektuaalsetele arusaamadele. Nad tunnevad ennast hästi, kui jutlus oli inspireeriv, intrigeeriv või põnev. Ent neil ei tule mõttessegi muuta oma elustiili või mõttelaadi. Nad on niivõrd kaugel muutumisest, et nad tegelikult ei tee muutumise vastast otsust, see lihtsalt ei tule neile pähe.

Kaua aega on Piibel ja kirik olnud üks religioosne traditsioon, millel pole midagi pistmist meie igapäevase eluga või reaalse maailmaga. Ent meil tuleb teha mõningaid kapitaalseid mööndusi endi mõtteviisis, et alustada meele uuendamise protsessi.

Paljud kristlased on kuulnud, et kui nad lihtsalt loevad Piiblit, palvetavad ja käivad regulaarselt kirikus, saavad neist tugevad kristlased. Kahju, et me kunagi ei kontrollinud sellise mõtteviisi vilju, kuna tegelikkuses leidub massiliselt inimesi, kes on kogu elu teinud kõiki neid asju, aga kes ei ole õnnelikud, edukad ega viljakad inimesed.

Roomlastele 12:2 näitab selgelt, et kristlase kasv tähendab midagi enamat. Sa võid lugeda Piiblit, palvetada ja käia kirikus ja mitte kunagi uuendada oma meeli. Inimene, kes nädal otsa patustab, ent käib ka ustavalt kirikus, on selle tõestuseks. Pastor, kes jutlustab suurepärase sõnumi, ent siis rikub abielu, tõestab seda.Meele uuendamine on midagi palju enamat kui religioosne toiming. See on teadlik jõupingutus ja vaevanägemine selleks, et:


1. saada teadlikuks sellest, kuidas me tegelikult mõtleme ja usume,

2. saada teadlikuks sellest, kuidas Jumal tahab, et me mõtleksime,

3. fokuseerida oma mõtted Jumala mõtetele,

4. praktiseerida Jumala mõtteid seni, kuni neist saavad meie oma mõtted ja

5. elada igapäevaelus oma tegude kaudu Jumala mõtteid.


Antud protsessi peab seejärel jätkuvalt kordama, kui me satume olukordadesse, kus tõusevad suhtumised ja mõtted, mis on Jumala Sõnaga vastuolus. See muutus ei tule üleöö. Sa ei saavuta seda käte pealepanemise läbi, vaid see on elustiil, mida me järgime, kuni me kohtume õhus Isandaga (1. Johannese 3:2: ...tema ilmudes oleme tema sarnased...).


MEELE UUENDAMISE VÕTI NR. 5: MEELE UUENDAMINE ON ELUSTIIL, MITTE KOGEMUS


Kui me tahame näha oma elus Jumala head, meelepärast ja täiuslikku tahet, peame alustama meele uuendamisest. Paulus ütleb, et ainult siis on võimalik vajalikul muutusel aset leida. Paljud kristlased ei näe Jumala kõikide tõotuste täitumist oma elus. Paljud ütlevad, et nad on kristlased, ent nende elustiil ei kinnita seda. Need asjad muutuvad elude muutumise läbi ja elud muutuvad meele uuendamise läbi.

Enamikul meist on elus valdkondi, kus kõik läheb ladusalt. Nendes valdkondades oleme arendanud õiget mõtlemist ja seetõttu ei ole meil nendes valdkondades nii palju probleeme kui mõnes teises. Mõni inimene käsitleb hästi raha, ent võitleb suhete sfääris, teine jälle valitseb hästi oma pereasju, ent võitleb tervisega. On neid, kellel näiliselt läheb hästi igas eluvaldkonnas, ent kes saladuskatte all kannavad hoorust, pornograafiat ja muud sellist.

Me peame oma meeli uuendama igas kristliku elu valdkonnas ja mõistma, et kui sa oled edukas ühes sfääris, ei tähenda veel, et sa oled edukas.Kui mina olen vägev jutlustaja, aga mu lapsed lähevad maailma, siis ma ei ole edukas. Ma võin olla tugev ja mu meeled uuendatud teatud aladel, ent ma pean jätkama ja tegelema iga sopiga oma mõttemaailmas.

2. Korintlastele 10:4,5 ütleb: Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Kindlustused on sellised mõtted ja hoiakud, mis istuvad nii tugevalt sinu mõistuses, et isegi kui sa ei taha selliselt mõelda, siis teed sa ometigi seda. Sa tunned nagu su mõistus kontrolliks sind ja sa ei suuda lõpetada teatud viisil mõtlemist.

Paljud inimesed tunnevad end väga halvasti asjade pärast, mis nende peast läbi käivad ja tegude pärast, mis on nende mõtete tagajärjeks. Oleme kõik näinud või kuulnud inimesi, kes ei taha teha neid asju, mida nad teevad, ent tunnevad endid võimetuna midagi muutma.Tõde on aga see, et sa võid peatada selle mõtteprotsessi, ent see on kindlustus, mis tuleb võita nende mõtete vangivõtmise ja nende allutamise läbi Jumala Sõnale.

Kui inimene süvenenult mõtleb negatiivselt või maailmalikult, siis teatud aja pärast saab sellest kindlustus. Mees, kes mõtleb vägivallale, vandumisele ja oma mehelikkuse tõestamisele, muutub kergesti ärritatavaks ja lõpuks võitleb igaühega, kes astub tema uhkuse peale või on tema vastu. See, kes regulaarselt vaatab või loeb pornograafiat, on peagi täis seksuaalseid kujutelmasid ja ihasid, mis kontrollivad tema mõtteid ja ajendavad teda otsima jumalakartmatuid ja ebanormaalseid viise, kuidas end rahuldada ( kuigi ta ei leia kunagi rahuldust, kuna ta on oma mõtlemise paelus kinni, mis ta ka lõpuks hävitab). Naine, kes vaatab “seebioopereid”, ei ole varsti enam rahul oma abikaasaga või eluga ja hakkab unistama teistest meestest või olukordadest, mis järgivad ta mõistust täitvate programmide eeskuju.

Kui kümme, kakskümmend, kolmkümmend aastat kestnud abielud lõpevad lahutusega, siis on selles abielus aastaid mõeldud teiste inimeste ja olukordade peale, mis lõpuks viivadki lahutuseni.Paljud säärased mõtted tulenevad sõnumitest ja näidetest, mida nad ammutavad televisioonist või ajakirjandusest.

Jeesus ütles, et me peame olema ettevaatlikud, mida me kuuleme, kuna varsti see meid ka kontrollib, olgu see siis hea või halb. Markuse 4:24: Pange tähele, mida te kuulete. Mis mõõduga te mõõdate, sellega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. Õpetussõnad 23:7 ütleb: Sest nõnda nagu ta mõtleb oma südames, selline ta on. (KJV) See on põhjuseks, miks me peame valvama oma mõistust ega tohi lasta negatiivsetel kindlustustel endid kontrollida. Kui aga kindlustused on juba olemas, peame asuma tegevusse, võtma vangi iga mõtte ja ajama nad Jumala mõtetega välja.

Paljud kristlased on kontrollitud hirmu, viha, vaesuse, madala enesehinnangu, uhkuse ja isekuse kindlustuste poolt. Kuigi nad on nende asjade pärast palvetanud ja püüdnud vabaks saada, ei muutu need asjad enne, kui inimesed muutuvad meele uuendamise teel. Ma ei eita, et kristlaste puhul on mõningad ikked ja negatiivsed hoiakud põhjustatud deemonite poolt ja sellises situatsioonis tuleb deemon välja ajada. Ent isegi deemonliku tegevuse puhul on vajalik meele uuendamine. Vastasel juhul tuleb vaenlane tagasi ja Jeesus ütles, et sellise inimese ots on halvem kui algus ( Matteuse 12:43-45).

Meele uuendamine on põnev retk, täis muutusi ja avastusi, tänu millele näeme Jumala tahet enda elus täitumas. Ei ole olemas suuremat rõõmu või rahuldust kui teadmine, et me oleme Jumala täiuslikus tahtes. Ja vastavalt Piiblile ei ole olemas mingit muud moodust Jumala tahte leidmiseks meie elus kui meele uuendamise kaudu.  COPYRIGHT © 2009 .