Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Sissejuhatus," raamatust Auhiilguse sissetung. Elu avatud taeva all, autor David Herzog:Eelija vaim ilmneb meie põlvkonnas, nii nagu ennustati, et viimseil päevil sünnib: “Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Jehoova päev, suur ja kardetav!” (Ml 3:23). Me oleme hakanud nägema imede ja tunnustähtede teenistuse taastamist sellisel tasemel, nagu see oli Eelija ja Jeesuse päevil.
Oma maa peal elatud ajal taastas Jeesus Iisraelile selle auhiilguse ühes imede ja tunnustähtedega, mida ei olnud sajandeid nähtud. Paljud küsisid isegi: “Kas Sina oled Eelija?” Miks arvasid nad, et Jeesus on ülesäratatud Eelija? Põhiliselt sellepärast, et Ta tegi neidsamu asju, mida Eelijagi – Ta äratas üles surnuid, tegi imesid ja tunnustähti looduses ja inimeste keskel ning käskis tuulel ja lainetel vaibuda.
Eelija käskis samamoodi kolmeks ja pooleks aastaks vihmal sadamast lakata. Jeesus paljundas leiba, nii nagu Eelijagi, kes paljundas lesknaise toitu. Jeesus astus vastu Rooma võimuesindajatele ja religioossele ladvikule, nagu tegi Eelija, kes astus vastu kuningas Ahabile ja Baali preestritele.
Kui Jeesus läks taevasse, saatis Ta oma järgijatele Püha Vaimu ning algas auhiilguse sissetung. Aga mitte enne, kui nad palvetasid: “Ja nüüd Isand … anna oma sulastele [täielik vabadus] kuulutada kartmatult sinu sõnumit, samas kui Sa sirutad välja oma käe, et parandada ja teha tunnustähti ning imesid …” (Ap 4:29–30, AMP). See on Tema autäiuse vallandamise algus algkoguduse peale. Kui nad selliselt palvetasid, nägid nad, kuidas hakkas toimima suurem auhiilgus – nii nagu see oli esinenud Jeesuse ja Eelija imedes ja tunnustähtedes.
Kohe pärast palvetamist kõigub hoone ja hakkavad sündima esimesed tunnustähed. Rahalised imed kõrvaldavad kogudusest vaesuse: “Ei olnud ka ühtki vaest nende seas …” (Ap 4:34). Me näeme neid ka tunnistamas Isanda ülestõusmisest ja taas leiab aset surnute üles-äratamine. Kui Peetrus inimestest möödub, siis tervendab isegi ta vari haigeid.
Kahjuks puudub suuremal osal tänapäeva kogudusest see auhiilguse täius. Enamik meist on jäänud oma eluga Apostlite tegude teise peatükki, mil langes Püha Vaim. Paljud meist räägivad keeli, panevad haigete peale käsi ja näevad sageli inimesi kogudusele lisatavat. Aga selleks, et toimuks auhiilguse sissetung ja me kogeksime Apostlite tegude 4. peatüki tagajärgi, on tarvis Apostlite tegude 4. peatüki väljavalamist. Vaimu väljavalamine nelipühipäeval oli hea, aga pärast Apostlite tegude 2. peatüki väljavalamist tuli auhiilguse ja väe uus tasand. Paljud tahavad Apostlite tegude 4. peatüki väe ja auhiilguse tagajärgi, liikumata Apostlite tegude 2. peatükist edasi. Selleks, et ilmneksid 4. peatüki ärkamine ja auhiilgus, on vaja 4. peatüki külastust.
Me peame heitma näoli maha ja hüüdma nii, nagu tegid apostlid, et meile saaks osaks üks uus Jumala au külastus ning paluma, et seda uut auhiilgust saadaksid imed ja tunnustähed, nii nagu Jeesus seda tõotas. See on apostelliku võidmise algus, millest paljud räägivad, ent milles käimiseks puudub vägi. Minu raamatus “Mysteries of the Glory Unveiled” (“Auhiilguse saladused ilmutatud”) selgitatakse, kuidas auhiilgus toimib ja avaldub. Ma kirjeldan ka järgmist tasandit ja seda, kuidas viia auhiilgus äärmusteni.
Ma usun, et me oleme sisenemas ühte uude ajastusse koguduse ajaloos – faasi, mis läheb kaugemale Vaimuga täitumise nelipühikogemusest. Me siseneme faasi, mis paneb meid esitama väljakutset nendele jõududele, mis hoiavad tagasi koguduse edasiliikumist. Kui see auhiilguse sissetung saab täielikult teoks, toob see endaga kaasa Jumala asjade üleloomuliku kiirenemise. Eelija prohveteeris nälja ajal, et tuleb vihm (vt 1Kn 18:1–2, 41). Kui Jumal oli rääkinud, panid üksnes prohveteering ja sellest kuulutamine selle esile tulema. Selle uue asja prohvetlik kuulutamine, mis Jumal on meile näidanud, on esimene samm. Astumata seda esimest sõnakuulelikkuse sammu on teised sammud asjatud.
Kui me Jumala juhtimist mööda kuulutame midagi, siis luuakse see asi meie kuulutuse ajal. Täpselt nii, nagu toimus 1. Moosese 1:3 – Jumal kuulutas: “Saagu valgus” ja kohe oli valgus olemas. Prohvetliku kuulutamise puudumine takistab nende asjade loomist ja sünnitamist. See on põhjus, miks me ei saa ilma prohvetlikuta hakkama. Kogudus on rajatud Jumala prohvetlikule ja apostellikule loomusele. Jumal laseb meil prohvetliku sõna läbi luua elu ja panna asju eksisteerima.
Pärast sõna deklareerimist peame mõnikord ka palvetama või tegema eestpalveid, nii nagu tegi Eelija. Ta heitis maha ja võttis sisse sünnitusasendi ning palus seni, kuni see sündis (vt 1Kn 18:42). Prohveteering oli see, mis andis sellele elu ja eestpalve pani selle kasvama, kuni see sündis. Viimaseks sammuks oli see, kui ta hakkas otsima prohveteeringu täitumist. Ta käskis oma sulasel senikaua vaadata, kuni too nägi midagi. Kui sa oled kuulutanud ja läbi palunud, pead lihtsalt sellesse sisenema. Ta vaatas seitse korda, kuni nägi tunnustähte – mehe käe suurust pilve. Ja siis pani Eelija jooksu. Ta vöötas oma niuded, ütleb Piibel, ja jooksis vankrist kiiremini (vt 1Kn 18:43–46). Kui kogudus haarab neist tõdedest kinni, avavad isegi valitsused oma kõrvad, et kuulda taas Isanda sõna.
Kui sa loed seda raamatut, ilmutab Jumal sulle üleloomulikult seda uut auhiilgust ja laseb sul järele jõuda, kui sa tunned, et oled nende asjade tundmises maha jäänud. Palu praegu Jumalalt, et Ta aitaks sul mõista, mida Ta tänapäeva maailmas teeb. Nüüd on aeg joosta, sest esimesed tunnustähed on juba ilmunud, kuulutades uuest väljavalamisest. Tee nii nagu Eelija – vööta oma niuded ja jookse, et mitte ilma jääda järgmisest Jumala liikumisest. Ära lihtsalt kõnni hooletult selle poole, vaid jookse, et sellest mitte ilma jääda.
Mõned meist võivad arvata, et nende teenistus keskendub meeleparandusele, eestpalvele, kiitusele, andmisele, jutlustamisele, prohvetlikule või evangelismile jne. Meil on kalduvus spetsialiseeruda ühele valdkonnale, omandada see põhjalikult ja jäädagi sellesse võidmisesse. Jumal tahab nende võidmiste koondumist, mis põhjustaks Ta auhiilguse suure plahvatuse. Kui sa segad teatud asjad omavahel kokku, võid luua pommi. Jumal on kokku segamas segu, mis teeb kogudusest neil viimseil päevil ohtliku relva vaenlase vastu. Valmistu auhiilguse sissetungiks!
  COPYRIGHT © 2009 .