Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout






Peatükk "Sissejuhatus," raamatust Tervise seitse sammast, autor Don Colbert:



Teretulemast „Tervise seitsme samba“ juurde! See raamat tutvustab sulle seitset tervisliku elu alustala. See raamat näitab suunda sinu tervisele kogu sinu ülejäänud elu.
„Tervise seitse sammast“ erineb teistest terviseraamatutest mitmel olulisel põhjusel. Esiteks, enamik populaarsete terviseraamatute autoreid ei ole arstid. Mina olen, 1984. aastast alates. Ma olen arstide liidu sertifitseeritud perearst 1987. aastast. Ma ravin patsiente ja tegutsen jõudsalt arenevas arstipraksises Orlandos Floridas. Kui tuled tööpäeval minu vastuvõtule, näed sa mind sinises arstiriietuses, stetoskoop kaela ümber. Vaatan üle haiguslugusid ja võtan vastu patsiente. Olen pühendanud oma elu inimeste ravimisele. Tervislik eluviis ei ole minu jaoks vaid teooria ja uurimustöö, see on asi, millega iga päev tegelen.
Kuna olen oma karjääri teinud arstina, siis see info, mida siin edastan, ei ole lihtsalt internetist kokku kogutud või teiste meditsiinieriala inimeste käest kuuldud. Siia pole kirja pandud tervise seitse moeröögatust või tervise seitse teooriat, vaid tervise seitse alustala ehk sammast. Kahekümne aasta jooksul on need seitse sammast, mis toetuvad uuringutele ja minu enda tegelikele kogemustele tõeliste probleemide ja päris inimestega, andnud tervise ja vabaduse tuhandetele.
Viimased kümme aastat on need tervise seitse sammast olnud minu arstipraksise ja teenistuse alustaladeks. Õpetussõnad 9:1 ütleb: „Tarkus ehitas enesele koja, raius oma seitse sammast.” Kui lugesin kümme aastat tagasi seda salmi, siis sellest sai minu jaoks inspiratsiooniallikas sõnumi tarvis, mida hoiad praegu käes. Sellest ajast alates olen jaganud õpetust seitsme samba kohta mõningatele Ühendriikide suurimatele teenistustele ja ka paljudele kogudustele. Sajad inimesed on rääkinud mulle, et pärast seda, kui nad on külastanud mõnda minu ühe- või kahepäevast seminari, on nad märganud oma tervise juures märkimisväärset paranemist. See raamat sisaldab nendel seminaridel jagatud informatsiooni ja veel enamat, samuti on see ka kasutajasõbralik, lihtsalt loetav positiivne tervise käsiraamat.

Aluse rajamine

Et rajada parima tervise saavutamiseks hea alus, olen lisanud siia ka mõned abimaterjalid. Iga päeva lõpus on osa, mida ma kutsun “Tervisliku elu ehitusklotsideks”. Selles osas on järgnevad alapealkirjad:

Millele mõelda. See osa võtab kokku konkreetse päeva materjali. Selle info peale saad mõelda kogu päeva.
Mida teha. See, mida loeme, kinnistub paremini, kui me ka tegutseme selle informatsiooni alusel, mille oleme omandanud. Igal päeval saad sa sisse viia mõningaid väikeseid muudatusi, mis aitavad sul elada jumalikus tervises. Igapäevaste väikeste muudatuste tegemine lihtsustab nende printsiipide omastamist.

„Tervise seitse sammast“ on raamat, mis on kaugel mõttelaadist, mis ütleb: “Ei tohi, ära tee …”. See raamat on loodud sind vabaks tegema ja see aitab sul teha valikuid, mis toovad vabaduse sinu elu igasse sfääri. Et seista vastu sellistele elutormidele, nagu haigused, terviserikked ja vigastused, pead sa ehitama oma elu mõnedele aluselistele printsiipidele. Need printsiibid ongi esindatud “Tervise seitsmes sambas”. Need on ajatud piibellikud tõed.
On kirjutatud raamatuid, mis panevad sind tundma, nagu oleks kõik lootusetu ja kadunud. Ma ei loe sulle moraali, ma ei pane sind ennast süüdlasena tundma ja ma ei pane su peale raskeid koormaid. Minu eesmärk on sulle näidata, kuidas sa saaksid tugevamaks, tervemaks, energilisemaks, targemaks ja näeksid ka välja tervem ja noorem. Uuemad uurimused näitavad, et me võime südamehaiguste riski ise vähendada 80% ja vähiriski 60% – lihtsalt elades tervislikumalt.1 Annan sulle teadmisi sinu ihu kohta ning selle kohta, kuidas see toimib, et sa ei peaks “hävima teadmiste puuduse pärast”, nagu on öelnud üks vanaajaprohvet. Ja see ei nõua sinult rohkem tööd. Sa lihtsalt vahetad vanad harjumused uute vastu.
Näiteks soovitavad paljud terviseraamatud lugejatele, et nad väldiksid kohvi, nagu oleks see mingi katk. Mina nii ei arva. Selle asemel ma näitan sulle – kui sa ainult soovid –, kuidas iga päev valmistada tervislikku kohvi. Samuti näitan ma sulle, kuidas magada kogu öö, kuidas stressiga hakkama saada, kuidas vabaneda uimasusest ja veel palju enamat. Jumal on andnud meile elu, et me seda naudiksime. Olen kirjutanud käsiraamatu „Tervise seitse sammast“, et võiksime elada täisväärtuslikku elu.

Miks viiskümmend päeva?

See raamat on nagu viiekümnepäevane teekond, milles antakse üks osa igaks päevaks.
Juudi kalendris on iga 50. aasta juubeliaasta, mil isandad lasid vabaks oma orjad ja võlgnikud vabastati võlgadest. Samal viisil aitab see raamat ka sinul vabaneda viletsast tervisest, halbadest harjumustest ja haigustest.
Järgneva viiekümne päeva jooksul loe raamatut iga päev ja paigalda need väärtuslikud sambad oma ellu. Palun ära püüa kogu seda raamatut haarata ühekorraga, informatsiooni on selleks liiga palju. Üks päev korraga: mõtle loetud materjali üle, tee märkmeid ja palu, et Jumal valgustaks sind. Minu peamine eesmärk on see, et need seitse tervisesammast saaksid sinu elu aluseks.
Veel kord teretulemast „Tervise seitsme samba“ juurde! Las see raamat muudab su elu igaveseks.

DON COLBERT, MD





  COPYRIGHT © 2009 .