Eesti keelesIn English Muuda tellimust    Checkout


Peatükk "Oma koha kindlaksmääramine," raamatust Kuidas kasvada vaimselt, autor Kenneth E. Hagin:Sellepärast öeldakse: “Tema (Kristus) läks üles kõrgele, viis vangid vangi, andis inimestele ande!” … Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumikuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda, ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks; vaid et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus.
– Efeslastele 4:8, 11–15

Paulus ei pidanud Efesose kogudust ilmselt veel täiskasvanuks. Kas te panite tähele, et ta ütles: “… et me, rääkides armastuses tõtt, kasvaksime üles …” (KJV)?
Ja “… seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame …”
Moffatti tõlge kõlab nii: “… kuni me jõuame täisikka.” Laiendatud tõlge ütleb: “… et me jõuaksime täiesti küpsesse meheikka.” Paulus räägib vaimsest üleskasvamisest meheks või küpseks inimeseks. “… ega jääks enam väetiteks lasteks.” Ta räägib vaimsest kasvamisest, vaimse küpsuse saavutamisest, vaimselt täiskasvanud meheks saamisest.
Jumal tahab, et me kasvaksime.
Ja Piibel õpetab, et vaimse ning füüsilise arengu vahel on silmatorkav sarnasus. See räägib vähemalt kolmest vaimse arengu astmest, mis vastavad kolmele füüsilise arengu astmele. Need on: imikuiga, lapseiga ja meheiga.
Kui me vaatleme neid just selles järjekorras ning paneme tähele nende kõigi all olevaid alajaotusi, siis te leiate, et mõned jooned, mis on iseloomulikud füüsilise arengu astmetele, peavad paika ka vastavate vaimsete astmete puhul.
Ja ma usun, et me võime kindlaks määrata, millises paigas me parajasti asume.


  COPYRIGHT © 2009 .