1. Usutunnistus
3. Huulte vili
7. Sind tänan ma
8. Süda laulab
 Ava RealPlayer omaette aknas
Kuulamiseks on vaja RealPlayer-it. Download: