2. Võõral maal
3. Kes tahab kuulata
6. Päästja
7. Sõber
 Ava RealPlayer omaette aknas
Kuulamiseks on vaja RealPlayer-it. Download: